Overený proces pri spolupráci

Tento postup vychádza s overených postupov a skúseností od roku 2004. Cieľom je zabezpečiť, aby marketingová stratégia a navrhnutý postup vychádzal z reálnych podkladov a vedeli sme ich pripraviť aj na základe dát. Všetko ostatné bude omnoho menej efektívne.

Konzultácia

Po kontaktovaní telefonicky alebo cez kontaktný formulár si dohodneme stretnutie, kde si prejdeme potreby klienta, jeho fungovanie a možnosti spolupráce. Prvá konzultácia je zadarmo. Ak naše služby nebudú pre vás vhodné, odporučíme vám iné riešenia alebo firmy, ktoré vám môžu pomôcť.

Vstupný audit a návrh spolupráce s prezentáciou

Spoluprácu začíname vstupným auditom – webstránky, e-shopu a stavu vášho marketingu, ktorý realizujete. Cena je minimálne 600 €  a môže byť až 1200 € bez DPH podľa rozsahu. Na základe odpovedí na vstupné otázky, a na základe dodaných prístupov k účtov a analytickým nástrojom sa pozrieme na to čo pre vašu firmu má význam. Súčasťou výstupu je návrh konkrétnych kľúčových činností, ktoré posunú váš biznis dopredu, návrhy na zlepšenie vašej webstránky alebo e-shopu, návrhy na zlepšenie nastavení vašich účtov, nápady a návrhy kreatív pre zlepše vašej komunikácie online. Na prípravu prezetnácie potrebujeme 2 – 3 týždne.

Úvodné nastavenie účtov a webstránky / e-shopu pred kampaňou

Aj na základe auditu vám pripravíme návrh a cenovú ponuku na nastavenie webstránky / e-shopu, ktoré je nevyhnutné nastaviť ešte pred test kampaňou . Cieľom je, aby sme od začiatku  mali správne nastavené účty, zbierali nevyhnutné dáta, mali správne cieľové skupiny a pripravenú webstránku / e-shop. Ak ide o aktivity, ktoré je potrebné robiť priebežne, tak sa môžu zrealizovať aj neskôr a rozložia sa v čase.

Návrh počiatočnej stratégie, kľúčových aktivít a test kampane cez zvolené kanály.

Konkrétna stratégia pre test kampaň je závislá hlavne od cieľov, ktoré chcete dosiahnuť, produktov alebo služieb, ktoré chcete spropagovať, informácií, ktoré z nej potrebujeme zistiť a vášho rozpočtu. Cieľom by malo byť získať potrebné dáte pre návrh dlhodobejšej stratégie, zistiť čo funguje lepšie v zmysle publika, cielenia, formátov a kampaní online. Súčasťou test kampane môže byť nastavenie analytiky pre váš web / e-shop a marketing. Hlavným cieľom zostáva zvýšenie zisku, teda predaja, zvýšenie povedomia, návštevnosti a získanie kvalitných leadov.

Komplexná dlhodobá marketingová stratégia a jej návrh a exekúcia

Našim cieľom je zabezpečiť dlhodobý medziročný rast predajov a pomoc pri budovaní trhovej pozície. Dlhodobé stratégie fungujú najlepšie a online nie je výnimkou. Stragégiu aj na základe dát validujeme na mesačnej alebo kvartálnej báze. Pozrite si naše prípadové štúdie. Hľadáme dlhodobé vzťahy a ak rastú naši klienti, rastieme aj my.

Posunte váš biznis s nami na novú úroveň a kontaktujte nás

We received your message and will contact you back soon.

Máte otázky, alebo záujem o naše služby? Napíšte nám, zavolajte alebo sa zastavte v našej kancelárii v centre Bratislavy.

Sme tu pre vás každý pracovný deň od 9:00 do 17:00.


Madviso s.r.o
Leškova 8
Bratislava 81104

E: info@madviso.com
P: +421 905 343 785