Čo je cieľová skupina a prečo je pre marketing dôležitá

Cieľová skupina je vybraná skupina ľudí na cieľovom trhu so špecifickými charakteristikami, podľa ktorých sa predpokladá, že by práve títo ľudia mali mať záujem o produkt či službu, ktorú predávate a mohi sa tak stať vašimi zákazníkmi. Bez správneho určenia cieľovej skupiny nemusí marketingová stratégia splniť svoj účel. Čítaj viac