Optimalizácia konverznej cesty

Jednoduchšia cesta k cieľu = vyšší konverzný pomer.

Optimalizácia konverznej cesty alebo konverzného pomeru je postup, ktorý zlepšuje efektívnosť cesty zákazníka naprieč vašou stránkou či e-shopom. Vedie k vyšším predajom z rovnakého počtu návštev, vďaka vyladeniu vašej stránky. Konverzný pomer ovplyvňuje veľa rôznych súčastí webovej stránky, napríklad prihlásenia, kontakty, predaje a odberateľov. Takáto optimalizácia sa často uskutočňuje v kombinácii s optimalizáciu pre online vyhľadávače.

optimalizacia-konverznej-cesty

Ako budeme postupovať?


Spoločnosť, produkty a služby

Pozrieme sa na ciele vašej spoločnosti, produkty a služby. Zistíme, ako sú definované vo vašej stratégii, a zároveň zanalyzujeme vašu konkurenciu. Na základe prieskumu trhu a online dát vypracujeme SWOT analýzu, ktorá nám pomôže identifikovať slabiny a získať väčší prehľad o vašom podnikaní. Nakoniec sa pozrieme na lokálne dáta a webovú stránku vašej spoločnosti.

Zákazníci

Ak chceme identifikovať vašich zákazníkov, potrebujeme zistiť kto je vaša cieľová skupina a aká je osobnosť vášho ideálneho návštevníka. Na základe toho môžeme zákazníkov efektívnejšie presmerovať na vašu stránku.

Ciele

Po fáze analýz prichádza realizácia. Vždy si najprv stanovíme ciele, ktoré sú sústredené na zákazníkov, problémy a zámery vašej spoločnosti. Presnejšie ich určíme podľa typu zákazníkov (cieľová skupina), podľa miesta (miesta a stránky, ktoré navštevujú), podľa druhu produktu alebo služby (na základe SWOT analýzy a analýzy vašej spoločnosti) a podľa návštevnosti stránky (na základe auditu webovej stránky).

Pokusy a realizácia

Na začiatok vždy skúšame experimentovať, aby sme videli, ako zareagujú na rôzne zmeny zákazníci. V období od dvoch týždňov do troch mesiacov zbierame dáta, ktoré neskôr analyzujeme. Na základe výsledkov vám navrhneme zmeny a vylepšenia vášho webu, obsahu, UX, UI, CX a mnohých iných vecí.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v e-commerce.Kontaktujte nás