Optimalizácia konverznej cesty

Zvýšte svoje konverzie a predaj.


Optimalizácia konverzného pomeru je postup, ktorý zlepšuje efektívnosť cesty zákazníka cez vašu stránku. Povedie k vyšším predajom z rovnakého počtu návštev vďaka vylepšeniu vašej stránky a ecommerce. Vyšší konverzný pomer ovplyvňuje veľa rôznych súčastí vašej webovej stránky, napríklad prihlásenia, kontakty, predaje a odberateľov. Takáto optimalizácia sa často uskutočňuje v kombinácii s optimalizáciu pre online vyhľadávače.

Spoločnosť, produkty a služby

Pozrieme sa na ciele vašej spoločnosti, produkty a služby. Zistíme, ako sú definované vo vašej stratégii a zároveň sa sústredíme na vašu konkurenciu. Na základe prieskumu trhu a online dát urobíme SWOT analýzu, ktorá nám pomôže identifikovať slabiny a získať tiež prehľad vášho podnikania. Nakoniec sa pozrieme na lokálne dáta a webovú stránku vašej spoločnosti.

Zákazníci

Ak chceme identifikovať vašich zákazníkov, potrebujeme zistiť vaše cieľové skupiny a to, ak si predstavujete osobnosť ideálneho návštevníka. Keď zistíme, kto pre vás predstavuje to správne publikum, môžeme zákazníkov efektívnejšie presmerovať na vašu stránku. Na webovej stránke je veľa zaujímavých miest pre návštevníkov a tie musíme využiť s ohľadom na osobnosť zákazníka.

Ciele

Po fáze analýz prichádza realizácia. Vždy si najprv stanovíme ciele, ktoré sú sústredené na zákazníkov, problémy a zámery: podľa typu zákazníkov (cieľová skupina), podľa miesta (miesta a stránky, ktoré navštevujú), podľa druhu produktu alebo služby (na základe SWOT analýzy a analýzy vašej spoločnosti), počas návštevy stránky (na základe auditu webovej stránky).

Pokusy a realizácia

Na začiatok vždy skúšame experimentovať, aby sme videli, ako zareagujú na rôzne zmeny zákazníci. V období od dvoch týždňov do troch mesiacov zbierame dáta, ktoré neskôr analyzujeme. Na základe výsledkov vám navrhneme zmeny a vylepšenia vášho webu, obsahu, UX, UI, CX a mnohých iných vecí.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás