Billboardy, plagáty, bannery, novinové titulky… Čo majú spoločné? Snažia sa zaujať pútavou grafikou, odvážnymi a obrovskými textami, ktoré nám niekedy doslova bijú do očí. V online svete je to s obrovskými textami komplikovanejšie. Facebook pristupuje k platenej reklame odlišne. Prinášame vám návod, ako si môžete ľahko skontrolovať, či bude váš reklamný vizuál bežať v poriadku.

Ak chcete svoj obsah propagovať na sociálnej sieti Facebook či Instagram efektívne a s výsledkami, mal by sa čo najviac približovať natívnemu obsahu používateľov. To znamená, pekné obrázky, priame správy a hlavne – minimálny obsah textu vo vizuáloch. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky reklamné umiestnenia pre Facebook, Instagram a Audience Network.

Pravidlo 20 % textu

Facebook preferuje vizuály, ktoré obsahujú menej ako 20 % textu. Takéto reklamy sú všeobecne úspešnejšie. Touto reguláciou sa Facebook bráni proti spamu a zahlteniu vašej timeline grafickým smogom. Preto pre reklamné kampane hodnotí ich kvalitu.

Hodnotenie reklamy na Facebooku
Facebook hodnotí kvalitu reklám a penalizuje tie, ktoré nesplnili podmienky.

Reklamy s nízkym obsahom textu algoritmus vyhodnotí ako OK a budú bežať normálne. Reklamy s vysokým obsahom textu budú penalizované. Pravidlo sa vzťahuje iba na text, ktorý je priamo v reklamnom obrázku. Grafici často zabúdajú na to, že za text sa považuje aj logo a je jedno či sa nachádza na tričku modela alebo na fľaši produktu. Existujú však aj výnimky, pre ktoré toto pravidlo 20 % textu neplatí a tie Facebook filtruje rozdielne.

Pravidlo neplatí pre

  • obaly kníh,
  • obaly hudobných albumov,
  • popis na produktoch,
  • plagáty udalostí.

Čo sa stane, ak vizuál obsahuje príliš veľa textu?

Ak to s textom preženiete, vaša reklama môže byť schválená aj napriek tomu, no jej výsledky budú horšie. V praxi teda zaplatíte za výsledok viac a vašu reklamu neuvidí taký počet užívateľov, aký by v opačnom prípade mohol. Pokiaľ je textu priveľa, vašu reklamu nemusí Facebook spustiť vôbec. V niektorých prípadoch sa Facebook môže mýliť a preto ak pri nastavení reklamy uvidíte toto upozornenie a ste presvedčený, že vaša reklama spĺňa požiadavky, požiadajte o manuálnu kontrolu. V mnohých prípadoch bude uznaná a vaša reklama bude bežať normálne.

Facebook kontrola reklamy
Ak ste presvedčený, že vaša reklama spĺňa požiadavky no Facebook ju zamietol, môžete požiadať o manuálnu kontrolu.

Ako vyzerá optimálny vizuál?

Pravidlo 20 % textu musia spĺňať všetky formáty, ktoré sa chystáte podporiť reklamou. Pokiaľ ide o formát príspevku carousel, v tomto prípade Facebook hodnotí obsah textu jednotlivých kariet. Ako si môžete všimnúť, v našom vzorovom vizuáli je zakomponovaný najdôležitejší text o výpredaji a logo značky. Samozrejme, do reklamnej grafiky môžete umiestňovať aj viac textu, no musí byť rozložený správne. Algoritmus, ktorý kvality hodnotí, funguje na princípe mriežky. Ak sa časť textu nachádza za mriežkou, textová plocha sa zväčšuje a preto niekedy stačí text posunúť o zopár pixelov naľavo alebo napravo a vizuál bude OK.

Pokrytie textu v reklamnom vizuáli
Pokrytie textu v reklamnom vizuáli môžete skontrolovať pomocou nástroja Facebook Overlay Tool.

Správne odhadnúť pokrytie textu v reklamnom vizuáli môže byť frustrujúce. Existuje však nástroj, pomocou ktorého si obsah textu v grafike viete skontrolovať. Je ním Facebook Overlay Tool. Jeho použitie je naozaj veľmi jednoduché.

Stačí nahrať pripravený obrázok a počkať na verdikt. Na ľavej strane uvidíte Image Text Ratings. Naším cieľom je získať výsledok OK, aby doručovanie reklám nebolo obmedzené.

Niečo z praxe

Náhodne sme testovali kvalitu reklamných vizuálov niektorých „veľkých hráčov“ na trhu sociálnych sietí. Ako môžete vidieť, znížená kvalita niektorým značkám nevadí. Na druhej strane nezabúdajte na to, že nie všetky príspevky, ktoré pridávate na sociálne siete, musíte nevyhnutne podporovať reklamou. Príspevky bez ďalšej propagácie môžu pokojne obsahovať textu viac.

Test kvality reklám
Test kvality reklám na Facebooku ukázal, že znížená kvalita vizuálov niektorým značkám neprekáža.

Tip na záver

Ak sa chcete inšpirovať a zistiť, aké reklamné vizuály inzeruje vaša konkurencia, pozrieť si ich môžete v reklamnej knižnici Ad Library. Stačí si vyselektovať stránku a zobrazia sa vám aktuálne bežiace reklamné kampane. Tento „hack“ vám poslúži aj v prípade, že spravujete reklamné kampane, ktoré chcete svojmu klientovi odprezentovať. Chcete sa dozvedieť viac o reklamných kampaniach na sieti Facebook a Instagram? Skúste naše školenie Sociálne siete – reklamy.