Hoci existuje viacero zákonov, ktoré sa zaoberajú témou mailingu a jasne definujú, čo je nevyžiadaný email, väčšia odosielateľov takýchto správ ešte stále tieto vymedzenia ignoruje. Email marketing však nie je o kupovaní kontaktov a rozposielaní SPAMU. Je o získavaní emailových adries so súhlasom daných osôb, ktorý sa o vaše podnikanie naozaj zaujímajú.

Email marketing treba robiť hlavne zodpovedne. V predošlom článku sme si spomenuli hneď viacero metód, akými môžete získavať nové kontakty do vašej databázy. Povedali ste si aj to, že kupovanie kontaktov je neefektívne a najmä nezákonné. Každý z nás aj napriek tomu dostáva denne množstvo pošty do priečinka SPAM. Je to dnes pomerne veľký problém, ktorý sťažuje výkon poctivých mailingových aktivít.

Základné podmienky férového emailového marketingu sú:

  • Dobrovoľné prihlásenie sa na odber noviniek – váš potenciálny zákazník sa musí sám rozhodnúť, že sa chce prihlásiť na zasielanie emailov na vašu adresu.
  • Možnosť kedykoľvek sa z odberu odhlásiť – v každom emaile by malo byť jasne uvedené, ako sa môže váš odberateľ odhlásiť a aj samotné odhlásenie by malo zabrať maximálne zopár kliknutí.
  • Používanie databázy s nezakúpenými kontaktmi – už podľa zákona je jasné, že ak odkúpite databázu od tretej strany, kontakty v nej vám súhlas na jej použitie jednoznačne nemohli dať. Znamená to, že pri jej používaní konáte nezákonne a rozposielate SPAM.

Ako legislatíva na Slovensku definuje SPAM?

Spam je nevyžiadaná pošta, ktorá je rozposielaná hromadne, obsahuje reklamu, je šírená prostredníctvom emailu či SMS a najmä je to akákoľvek reklama doručená elektronickou cestou bez predošlého súhlasu príjemcu.

Problematikou nevyžiadanej pošty a reklamných emailov sa zaoberajú zákony:

  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podľa týchto zákonov poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak o ne príjemca vopred nepožiadal. Ďalej je jasne definované, že sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom či elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich používateľa. Znamená to, že sa nesmie šíriť adresne, ak adresát jej doručenie odmieta. Dozor nad touto problematikou vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia a Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky.

Čo je newsletter?

Newsletter je zasielanie noviniek prostredníctvom emailu. Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je na účely priameho marketingu dovolené používanie elektronickej pošty len s predchádzajúcim súhlasom príjemcu. Udelený súhlas musí byť preukázateľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje iba vtedy, ak ide o priamy marketing vlastných tovarov a služieb osoby, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty ste získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Príjemca však musí mať možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie jeho informácií. Ak máte adresy získané z verejnej databázy alebo firemných internetových stránok adresátov a pošlete takýmto kontaktom newsletter, v skutočnosti ste rozposlali spam a porušujete právne predpisy. Pokiaľ chcete osloviť potenciálnych zákazníkov alebo prípadne spolupracovníkov či dodávateľov, mali by ste ich najskôr osloviť prvotným mailom, v ktorom požiadate o súhlas so zaslaním svojej ponuky. Tento email musí byť, samozrejme, bez spomínanej ponuky. Ak vám adresát nezašle žiadne stanovisko, jednoznačne to nie je automatický súhlas so zaslaním reklamných správ.

Pozor, môžu vás nahlásiť

Ak vaši zákazníci dostanú spam, okrem jeho vymazania vás môžu priamo kontaktovať a upozorniť vás, že vám neudelili žiaden súhlas na zasielanie obdobných materiálov. Ak sa situácia bude opakovať, môže vám hroziť sťažnosť podaná priamo poskytovateľovi pripojenia či webhostingu a najhorší variant je nahlásenie na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu môže podať ktokoľvek po obdržaní spamu a nemusí vás na tento fakt nijako špeciálne upozorniť.

Okrem finančnej pokuty vám môžu hroziť aj iné postihnutia. Rozposielanie spamu je totiž klasifikované ako všeobecné porušenie obchodných podmienok, a tak vám môžu bez problémov zrušiť vašu stránku alebo vymazať emailové kontá. Ďalej vás môžu zaradiť na zdieľanú čiernu listinu, kedy vám na Slovensku či v Českej republike nemusí poskytnúť služby už žiaden seriózny poskytovateľ webhostingu a takisto nebudete schopní zaregistrovať si inú .sk doménu.

Zle a najmä nezákonne vykonávaný email marketing znamená hazardovanie s dobrým menom firmy a môže napáchať často až nenapraviteľné škody. Dávajte si obrovský pozor, ako získavate kontakty do svojej databázy, pretože inak sa veľmi efektívna zbraň podnikateľov môže veľmi rýchlo obrátiť proti vám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *