Spravovanie obsahu na sociálnych médiách

Hlavným cieľom marketingu na sociálnych sieťach je udržiavať kontakt so zákazníkmi a budovať imidž značky.

Stránka na sociálnych sieťach vás reprezentuje, a potrebuje preto kvalitný a zaujímavý obsah, ktorý by mal zároveň napomáhať k dosahovaniu vašich marketingových a obchodných cieľov. Ponúkame vám služby našich špecialistov pre sociálne médiá, ktorí zvýšia úroveň vašej komunikácie na týchto sieťach a prispejú k rastu komunity okolo vašej značky. Každý online biznis musí zákazníkov najskôr oboznámiť so svojim produktom. Na sociálnych sieťach to robíme nenásilnou a zábavnou formou. Pri tvorbe obsahu nejde o ťažký predaj, ale o budovanie vzájomných vzťahov a dôvery.

Obsahový marketing na sociálnych sieťach


vytvorenie manuálu ku grafickej komunikácii značky – obsahuje dizajny, typografiu a pravidlá používania loga, farebnosti a podobne,

tvorba jedinečných príspevkov a rôznych typov obsahu pre vaše publikum,

obsahový plán založený na stratégii,

copywriting a príprava príspevkov s cieľom dosahovať strategické ciele,

základný obsah pre vaše profily na sociálnych sieťach.

Obsahový marketing na sociálnych sieťach

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás