Stratégia marketingu na sociálnych sieťach

Je ľahké utopiť sa v mori sociálnych sietí. Spravujte ich efektívne, vďaka správnej stratégii.

Stratégia pre sociálne médiá obsahuje:


analýzu konkurentov vašej značky, trhu a doterajších marketingových analýz,

segmentáciu správania vašich zákazníkov a ich záujmov,

identifikáciu dlhodobých a celkových cieľov, a tiež spôsoby ako ich dosiahnuť,

strategické aktivity a ciele,

stratégiu krok za krokom pre sociálne siete,

pravidelné vyhodnotenie stratégie založené na ukazovateľoch výkonnosti (KPI),

konzultácie a výkon strategických aktivít,

nastavenie analytickej metodológie pre vašu prítomnosť na sociálnych sieťach.

Stratégia pre sociálne médiá obsahuje:
Čo stratéga prinesie?

Bez vhodnej stratégie založenej na analýzach a pozorovaní bude akýkoľvek obchodný zámer nerealistický a zbytočne prídete o investované peniaze. Každá firma, ktorá chce rásť vďaka sociálnym sieťam musí odštartovať silnou stratégiou. Čo naši klienti získajú vďaka stratégiám na sociálnych sieťach? Doterajším klientom priniesli nami nastavené stratégie až dvanásťnásobnú návratnosť investícii. Takéto výsledky, samozrejme, nie sú možné bez dlhodobej spolupráce.

Návratnosť investícií

Investície sú veľmi dôležité a tieto služby sú vhodné pre spoločnosti, ktoré chcú investovať do sociálnych sietí od 5000 € a viac. V priebehu niekoľkých rokov sme pomohli klientom rásť z nuly k miliónovým obratom, a teda od počiatočného rozpočtu na sociálne médiá len v desiatkach až stovkách eur k minimálnemu rozpočtu 5000€ a návratnosti investícii až 1200 %. Ak spolupracujete so strategickými konzultantmi, dokážete zo sociálnych médií vyťažiť skutočne viac.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás