Stratégia marketingu na sociálnych sieťach

Je ľahké utopiť sa v mori sociálnych sietí. Spravujte ich efektívne, vďaka správnej stratégii.

Stratégia pre sociálne médiá obsahuje:


analýzu konkurentov vašej značky, trhu a doterajších marketingových analýz,

segmentáciu správania vašich zákazníkov a ich záujmov,

identifikáciu dlhodobých a celkových cieľov, a tiež spôsoby ako ich dosiahnuť,

strategické aktiviy a ciele,

stratégiu krok za krokom pre sociálne siete,

pravidelné vyhodnotenie stratégie založené na ukazovateľoch výkonnosti (KPI),

konzultácie a výkon strategických aktivít vaším alebo naším tímom,

nastavenie analytickej metodológie pre vašu prítomnosť na sociálnych sieťach.

Stratégia pre sociálne médiá obsahuje:
Čo stratéga prinesie?

Bez vhodnej stratégie založenej na analýzach a pozorovaní bude akýkoľvek obchodný zámer nerealistický a zbytočne prídete o peniaze investované do nevhodného marketingu na sociálnych sieťach. Každá firma, ktorá chce rásť vďaka sociálnym sieťam musí začať so silnou stratégiou. Čo naši klienti získajú vďaka stratégiám na sociálnych médiách? Naše stratégie priniesli doterajším klientom až dvanásťnásobnú návratnosť investícii a naše reklamy vrátili investíciu do reklamy až osemkrát. Takéto výsledky, samozrejme, nie sú možné bez dlhodobej spolupráce a stratégie.

Návratnosť investícií

Investície sú veľmi dôležité a tieto služby sú vhodné pre klientom s rozpočtom na sociálne médiá 5000 € a viac. S niektorými klientmi sme v priebehu niekoľkých rokov prešli doslova od nuly k miliónovým obratom, a teda od počiatočného rozpoču na sociálne médiá len v desiatkach až stovkách eur k minimálnemu rozpočtu 5000 € a návratnosit investícii až 1200 %. Ak spolupracujete so strategickými konzultantmi, dokážete zo sociálnych médií vyťažiť skutočne viac.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás