Tvorba obsahového plánu

Obsahový plán je základom marketingovej stratégie.

Obsahový plán je nevyhnutnou súčasťou úspešnej marketingovej stratégie. Odráža marketingové ciele, záujmy cieľového trhu a tiež jeho celkovú situáciu. Naším cieľom je tvoriť zaujímavý obsah vo forme, ktorá zaujme vašich zákazníkov. Je pravda, že kvalitný obsah vám pomôže nadviazať bližšie vzťahy s vašim publikom a Google ho tiež zbožňuje. Znie to ako výhra pre vaše podnikanie, avšak vytvoriť skutočne dobrý obsah nie je vôbec jednoduché. My tvoríme obsahový marketing zaujímavo a efektívne.

Spoločnosti sa od seba odlišujú a to isté platí aj pre ich zákazníkov. Predtým, než začneme s prípravou obsahového plánu, vždy do hĺbky analyzujeme trh a konkurenciu. Na základe výsledkov analýz a dostupných zdrojov odhadneme, aký obsah pre vás dokážeme vytvoriť. Po vzájomnej dohode začneme s brainstormingom a tvorbou nápadov na témy, ktoré vašich zákazníkov zaujmú. Najlepšie nápady sa stanú súčasťou dlhodobého obsahového plánu.

Ako to funguje?


Analýza

Hĺbková analýza vašej konkurencie a trhu. Identifikujeme slabé a silné stránky vašej konkurencie.

Určenie tém

Vyhľadáme oblasti záujmu vašich zákazníkov a prostredníctvom zaujímavého obsahu vytvoríme dlhodobé vzťahy s vašimi zákazníkmi.

Brainstorming

Vytvorenie ideí pre články, videá a iné druhy obsahu. Témy môžu byť rôznorodé a nemusia sa týkať vyslovene vášho produktu, ak dokážu vyriešiť problémy vašich zákazníkov.

Tvorba plánu

Najvhodnejšie témy následne rozvrhneme na časovej osi a po dohode s klientom pripravíme krátkodobý trojmesačný alebo celoročný obsahový plán.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás