Každý startup potrebuje efektívy marketing. Nezáleží pri tom, v ktorej fáze sa aktuálne nachádzate. Začínajúci podnikatelia potrebujú najmä otestovať svoj produkt na trhu a získať prvých zákazníkov. Obmedzené zdroje však volajú po efektívnych riešeniach. Situácia sa nezmení ani po vstupe investora, ktorý chce vidieť priaznivé ROI a rastúci biznis. Mnohé startupy majú skutočne zaujímavý produkt a potenciál, no často zhoria pri vysokých nákladoch a nedostatočných výsledkoch. V rámci našej agentúry sa sami riadime princípmi Lean Startup.

Začínajúci startup

Rozbiehate biznis, potrebujete sa zorientovať na trhu a nájsť optimálny marketingový mix? Začnite s našou konzultáciou zdarma. Pripravili sme pre vás základný balíček služieb, ktorý vám darujeme. K ničomu vás nezaväzuje. Je to taký náš príspevok do spoločnosti a do odvážnych myšlienok.

Štartovací balík pre startupy zdarma obsahuje:

  • úvodnú konzultáciu (stanovenie KPI a cieľovky),
  • základná analýza súčasnej situácie 1 A4,
  • základná stratégia 1 A4,
  • nastavenie jednej skupiny reklám na Facebook alebo AdWords,
  • nastavenie Google Analytics,
  • zľavnené vstupné na eventy organizované agentúrou Madviso.

Chcem naštartovať svoj startup

Kontaktujte nás a získajte náš štartovací balíček pre startupy zdarma.

Startup s investorom

Máte za sebou seed round alebo sériu A či B? Pomôžeme vám dlhodobo zlepšiť ROI a vyrásť. Pre startupy ponúkame širokú ponuku marketingových služieb web developmentu. S online marketingom máme už viac ako 8 rokov skúseností a vieme pomôcť ecommerce startupom, SaaS, B2C ale aj B2B spoločnostiam.

Ako to funguje?

1

Úvodná konzultácia zdarma

Spoločné stretnutie nám pomôže vzájomne sa spoznať a pochopiť výzvy, ktorým aktuálne čelíte vo svojom biznise.
2

Vypracovanie zadania a rozpočtu

Na základne spoločných stretnutí vám vytvoríme ponuku s odhadovaným rozpočtom. Ponuku, aj rozpočet upravíme podľa vašich pripomienok.
3

Vytvorenie a zavedenie marketingovej stratégie

Na základe vašich KPIs a cieľov pripravíme marketingovú stratégiu. Jej úspešnosť vyhodnocujeme v pravidelných intervaloch. Takto dokážeme zabezpečiť efektivitu, rast vašej spoločnosti a vysokú návratnosť investícii.
4

Pravidelný reporting aktivít a výsledkov

Veríme, že základom dobrej spolupráce je vzájomná dôvera. Pravidelne vám budeme podávať reporting našich aktivít a výsledkov.

Viac trhov? Žiaden problém!

Pre väčšinu startupov je náš slovenský trh jednoducho primalý. Náš tím pozostáva z marketérov so skúsenosťami zo zahraničných trhov, ako aj z prekladateľov do rôznych svetových jazykov. Váš web lokalizujeme pre príslušné trhy, pripravíme pre vás stratégiu a upravíme komunikáciu a ponuku vzhľadom na konkrétnu krajinu. Výkonnosť a efektivitu kampaní vyhodnocujeme a upravujeme pre jednotlivé trhy individuálne. Napokon už medzi Slovenskom a Českom existujú rozdiely v nákupnom správaní. Naším cieľom je vytvoriť taký marketingový mix, ktorý zvýši vaše predaje v rôznych krajinách a zároveň udrží rozumné ROI.

Chcem zlepšiť svoje ROI a zvýšiť predaj

Kontaktujte nás a získajte úvodnú konzultáciu zadarmo.