Prečo Madviso?

Pre všetkých v tíme Madviso je transparentnosť kľúčovou súčasťou úspešného obchodného vzťahu. Vieme, že dôvera je nenahraditeľná a preto našim klientom poskytujeme všetky informácie, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami posúdiť, či sa im spolupráca s nami vyplatí. Klientov vždy oboznámime s rozpisom našich služieb a tiež s výpočtom ich ROMI a ROAS. Inými slovami, klienti vidia presne koľko s nami investovali a koľko zarobili. Ponúkame len tie služby, o ktorých veríme, že prinesú čo najlepšie výsledky. Za našu prácu berieme plnú zodpovednosť.

Kontaktujte nás!

Ako to funguje?

Za každým rozhodnutím v oblasti marketingu by mala stáť premyslená stratégia. Len tak môžeme dosiahnuť skvelé výsledky. Tím Madviso nikdy nepodniká marketingové kroky len tak bez plánovania. Vždy máme vopred pripravenú aspoň základnú stratégiu. Samozrejme, úplne chápeme, že nie každá spoločnosť si môže dovoliť zložitú marketingovú stratégiu na dosiahnutie svojich cieľov.

1

Vyplňte dotazník o vašich potrebách

Na začiatku musíme zistiť, čo vaša spoločnosť potrebuje a ako sa správa v oblasti, v ktorej potrebujete našu pomoc.
2

Stretneme sa osobne alebo prostredníctvom online rozhovoru

Konzultácie sú veľmi dôležité, najmä na začiatku našej spolupráce. Pomôžu nám lepšie spoznať vás, vašu spoločnosť a problémy, ktorým čelíte. Na základe týchto informácii pre vás a vašu spoločnosť vytvoríme vhodnú ponuku a pripravíme stratégiu, ktorá zabezpečí splnenie vašich cieľov.
3

Pripravíme ponuku, ktorú spolu preberieme

Krátkodobé a dlhodobé ciele vyžadujú merateľné KPI a koncept strategických iniciatív, ktoré musia brať ohľad aj na vaše ostatné spoločnosti, online aktivity a marketing.
4

Po vzájomnej dohode stanovíme stratégiu, ciele a KPI (ukazovatele výkonnosti)

Našu stratégiu preberieme s vašim tímom a prispôsobíme ju tak, aby vám priniesla čo najlepšie výsledky. Radi sa sústredíme hlavne na dlhodobé stratégie, ktoré pomáhajú našim klientom rásť. Pre nás znamenajú nepretržité vylepšovanie našich metód a cieľov.
5

Začneme realizovať stanovené ciele podľa vzájomnej dohody

Realizácia plánu je najpodstatnejšou a tiež najzložitejšou súčasťou každej stratégie. Mnohokrát od nej závisí úspech celého projektu. Náš tím využije všetky svoje skúsenosti a know-how na to, aby sme našu spoločnú stratégiu realizovali s čo najlepším výsledkom.

Našim hlavným cieľom je vždy úspech klienta.

Bohužiaľ, mnohé spoločnosti nerozumejú základným pravidlám ekonomiky. Mnoho agentúr svoje služby predražuje a tiež ponúka služby, ktoré môžu byť pre individuálnych klientov zbytočné. Takýto postup môže klientovi vážne uškodiť. Náš tím chápe, že keď sa nedarí klientom, nedarí sa ani nám a preto veríme vo vzájomnú spoluprácu, ktorá prospieva obom stranám. Klientom ponúkame len tie služby, ktoré sa zmestia do ich rozpočtu a prinášajú návratnosť investícií. Keď sa zmenia klientove potreby, zmenia sa aj naše služby. Úspešný klienti sú pre nás tou najlepšou reklamou.

Našim hlavným cieľom je úspech klienta

Bohužial, mnohé spoločnosti nerozumejú základným pravidlám ekonomiky. Mnoho agentúr svoje služby predražuje a tiež ponúka služby, ktoré môžu byť pre individuálnych klientov zbytočné. Takýto postup môže klientovi vážne uškodiť. Náš tím chápe, že keď sa nedarí klientom, nedarí sa ani nám a preto veríme vo vzájomnú spoluprácu, ktorá prospieva obom stranám. Klientom ponúkame len tie služby, ktoré sa zmestia do ich rozpočtu a prinášajú návratnosť investícií. Keď sa zmenia klientove potreby, zmenia sa aj naše služby. Úspešný klienti sú pre nás tou najlepšou reklamou.

Najlepšie funguje dlhodobá spolupráca

Vďaka predošlým skúsenostiam vieme, že dlhodobá spolupráca prináša lepšie výsledky v oblasti marketingu, než viacero krátkodobých spoluprác v rovnakom čase. Prečo je to tak? Každá agentúra musí najprv spoznať klienta a jeho produkty, aby mohla úspešne zistiť, čo potrebuje. Krátkodobá spolupráca zväčša končí krátko po tom, čo agentúra zistí tieto informácie. Na scénu potom prichádza ďalšia agentúra, ktorá takisto musí spoznať klienta a jeho produkty. Tento proces sa stále opakuje a preto žiadna agentúra nemá dostatok času na realizáciu úspešného plánu. Klienti by mali spolupracovať s agentúrou, ktorá dôkladne pozná ich produkty a tak dokáže zlepšiť ich predaj. Prečítajte si našu prípadovú štúdiu o tom, ako sme klientovmu eshopu pomohli zvýšiť obrat z takmer nuly na 3 milióny eur, len za tri roky.

Sme váš externý marketingový tím

Mať vlastný marketingový tím je skvelé, no nie každá spoločnosť má na to prostriedky a kapacitu. Ak ste jednou z nich, môžete sa spoľahnúť na nás. Sme tím špecialistov vo všetkých oblastiach digitálneho marketingu. Čokoľvek potrebujete, my to zvládneme.

Sústredíme sa na návratnosť investícií

Viete, na ktoré kľúčové metriky by ste sa mali ako spoločnosť sústrediť? Nie je to počet návštev na vašej webovej stránke ani počet kliknutí na váš facebookový profil. Ako spoločnosť chcete vždy vedieť to, koľko ste zarobili a aká je vaša návratnosť investícií. Naša marketingová agentúra sa sústredí hlavne na dve kľúčové metriky – ROAS and ROMI. ROAS (Return on Advertising Spending) meria návratnosť investícií z reklamy, kým ROMI (Return on Marketing Investment) meria návratnosť z marketingových aktivít.

Marketingové aktivity si vyžadujú stratégiu

Za každým rozhodnutím v oblasti marketingu by mala stáť premyslená stratégia. Len tak môžeme dosiahnuť skvelé výsledky. Tím Madviso nikdy nepodniká marketingové kroky len tak bez plánovania. Vždy máme vopred pripravenú aspoň základnú stratégiu. Samozrejme, úplne chápeme, že nie každá spoločnosť si môže dovoliť zložitú marketingovú stratégiu na dosiahnutie svojich cieľov. Ponúkame služby, ktoré sa zmestia do vášho rozpočtu a vďaka premyslenej stratégii vám pomôžu rásť.