Transparentnosť je jednou z našich základných hodnôt. Veríme, že úspešné sú len tie podniky, ktoré sú transparentné voči svojim zákazníkom, partnerom, zamestnancom a širokej verejnosti. Rozhodli sme sa preto informovať vás o našom pokroku, úspechoch ale aj o zlyhaniach. Naše novinky nájdete v blogu na našej webovej stránke.

Model transparentnosti

Oceňovanie

Nastavíme každý projekt s primeranými cenami až po marketing, konkurenciu a ciele.

Zisky

Zisk spoločnosti je len 10% mínus potreby rastu, 80% ide k spolupracovníkom a zamesnancom, 10% sa stará o údržbu spoločnosti. To nám umožňuje dať väčšinu našich príjmov ľuďom, ktorí sú jadrom úspechu Madviso.

Platy

Nespravodlivosť je niečo, čo jednoducho nemôžeme tolerovať. V našej spoločnosti sme vyvinuli systém, s ktorým sa snažíme ponúknuť konkurenčné a spravodlivé platy.

Výška platu našich zamestnancov závisí od ich pracovnej pozície, zručností, skúseností a ostatných premenných:

  • zručnosti
  • interné skúsenosti
  • externé skúsenosti
  • ocenenie manažérom
  • ocenenie podľa času
  • externá spolupráca

To nám pomáha mať náročný a spravodlivý systém pre každého. Nemáme dvojitú normu pre mužov a ženy.

ROAS a ROMI

Veríme, že úspech našich klientov je tiež naším úspechom, a preto sme vyvinuli jednoduchú kalkulačku pre výpočet návratnosti investícii do reklamy a tiež návratnosti marketingových investícii, vďaka ktorým môžete vypočítať úspešnosť vašich kampaní.

ROAS kalkulačka | Madviso advertisment agency

ROAS kalkulačka

Návratnosť výdavkov na reklamu

Viac
ROAS kalkulačka | Madviso advertisment agency

ROMI kalkulačka

Návratnosť investícii do marketingu

Viac