SEO služby

Zvýšte svoju návštevnosť z vyhľadávačov ako Google. Využite pravidelnú realizáciu služieb, ktoré zlepšia vaše pozície. Optimalizácia pre vyhľadávače začína úvodnou konzultáciou, po ktorej pre vás vieme pripraviť audit webstránky alebo e-shopu. Následne vypracujeme SEO stratégiu a navrhneme vám optimálne kroky.Chcem SEO audit

SEO služby predstavujú súbor aktivít, ktorých cieľom je dosiahnuť lepšie výsledky vo vyhľadávaní a získať viac návštev z organických výsledkov vo vyhľadávačoch, ako Google, Bing alebo Seznam. Aktivity delíme na jednorazové alebo pravidelné a realizujeme ich vzhľadom na potreby klienta a veľkosť marketingového rozpočtu. Máme v tejto oblasti už viac ako 10 rokov skúseností a neustále sledujeme aktuálne trendy. Prečítajte si na našom webe viac o tom, čo je SEO.

Klientom sa vždy snažíme odporučiť ideálny marketingový mix, ktorý im môže reálne pomôcť dosiahnuť vytýčené ciele. Optimalizácia pre vyhľadávače má vplyv aj na výkon webstránky a používateľskú skúsenosť. Súčasťou SEO aktivít je aj kontinuálna tvorba obsahu na webstránke, nakoľko kvalitný obsah dokáže zabezpečiť relevantnosť webstránky v rámci rôznych tém. Nejde len o blog, ale aj o iné stránky, ako produktové texty, kategórie, statické texty a iné. Tieto aktivity zabezpečia aktuálnosť obsahu na webe a vytvoria priestor na interný linkbuilding. Kvalitný a užitočný obsah sa dá zdieľať externe na sociálnych sieťach a iných webstránkach, čo opäť otvára potenciál na oslovenie väčšej skupiny ľudí.

SEO - oprimalizácia pre vyhľadávače pre Lulubee
Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a rast organickej návštevnosti Lulubee.sk v priebehu jedneho roka.

U nás realizujeme komplexné SEO služby aj s obsahovým marketingom – od tvorby obsahu až po jeho optimalizáciu. Klienti často využívajú možnosť rozšírenia realizovaných služieb o PR a prácu s influencermi. Usilujeme sa o to, aby vám mix služieb priniesol čo najlepšie výsledky. Pri práci čerpáme z bohatých skúseností aj z aktuálnych trendov vo svete SEO. Tu sa dozviete aké sú najnovšie SEO trendy.

Prečo robiť SEO?

Organické vyhľadávanie je významným zdrojom návštevnosti webu, netreba preto zanedbávať SEO aktivity. Primárnym cieľom optimalizácie pre vyhľadávače je hlavne zvýšiť zisk, ale má aj množstvo bočných efektov na výnosy v rámci vášho podnikania online. SEO prináša návratnosť investícii hlavne z dlhodobého pohľadu. Celková náročnosť závisí od množstva faktorov, ako konkurencieschopnosť segmentu, aktuálny stav vášho online marketingu, stav webstránky, investícia konkurencie a kvalita optimalizácie webu, prípadne iné faktory. SEO má vply po úprave webstránky aj na konverzný pomer, ktorý stúpne naprieč všetkými kanálmi. SEO je výhodná investícia pre trpezlivých, ktrorí chcú dlhodobo znížiť náklady na konverziu a zároveň zvýšiť predaj.

Kedy začať so SEO?

Čím skôr sa budete SEO venovať komplexne, tým to bude lacnejšie. Sú špecifikcé prípady, keď to nepotrebujete riešiť, ak by sa vám to nemalo z dlhodobého hľadiska vrátiť. Ideálne je venovať sa optimalizácii pravidelne. SEO je závislé od stavu webstránky, a teda je potrebné spraviť audit, štruktúru webstránky a analýzu kľúčových slov. Ak budete, povedzme, robiť len linkbuilding na neoptimalizovanom webe s neprehľadnou a zle zapracovanou štruktúrou, nemusí to mať efekt. Je vhodné začať so SEO aktivitami aj v prípade, že plánujete meniť web, robíte redizajn alebo prechod na iný CMS systém.

Čo SEO zahŕňa

Pri SEO by ste mali vedieť, aké aktivity zahŕňa, za čo platíte a aké výsledky môžete očakávať. Samozrejme, niektoré aktivity, ako audit webstránky alebo analýza kľúčových slov, nemajú zásadný vplyv na web, pokiaľ nebudú správne zapracované. Služby preto poskytujeme čo najkomplexnejšie / vieme ich zabezpečiť s in-house tímom na strane klienta. Začíname postupne úvodnou konzultáciou zadarmo, následne vypracujeme jednoduchý alebo komplexný SEO audit a navrhneme na základe toho stratégiu s jasne stanovenými aktivitami a cieľmi. Vieme pre vás zabezpečiť aj SEO služby ako analýza kľúčovým slov, pravidelné vyhodnocovanie pozícií, audit konkurencie a linkbuilding. Následne nielen navrhneme, ale aj zrealizujeme aktivity vedúce k lepším výsledkom.

Prečítajte si o SEO v našom blogu

Postup pri realizácii SEO


Vyberte si pre svoj marketing spoľahlivého partnera. V Madviso je na prvom mieste klient a jeho úspech. Navrhujeme preto len marketingové aktivity, ktoré majú reálny potenciál dosiahnuť stanovené ciele. Transparentnosť považujeme za jednu z našich kľúčových hodnôt, naši klienti preto presne vedia, za čo platia a aké výsledky môžu jednotlivé aktivity priniesť. Optimalizácia pre vyhľadávače naozaj funguje. Ak chcete vedieť, ako sme zvýšili organickú návštevnosť pozrite si našu case study.

Jednorázové SEO služby

 • Konzultácia, identifikovanie problémov a príležitostí
 • Návrh úvodnej stratégie
 • Analýza webstránky
 • Analýza kľúčových slov
 • Dopracovanie SEO stratégie a návrh akčných krokov
 • Návrh odporúčaní na úpravu webu na strane kódu a obsahu
 • Implementácia odporúčaní
 • Úprava vstupných cieľových stránok
 • Návrh a úprava meta a iných dôležitých prvkov
 • Návrh na úpravu a doplnenie mikroformátov
 • Nastavenie online prostredia a sociálnych sietí v prospech SEO
 • Prepojenie s lokálnymi profilmi
 • Jednorázové úpravy obsahu webstránky

Pravidelné SEO služby

 • Dlhodobé budovanie obsahu
 • Dlhodobá SEO strátégia
 • Pravidelné návrhy na zlepšenie technickej stránky a obsahu webu
 • Mikrostránky a brand stránky
 • Pravidelný linkbuilding a online PR
 • Práca s influencermi
 • Tvorba a optimalizácia pristávacích stránok
 • Vyhodnocovanie jednotlivých aktivít
 • Pravidelný monitoring webu

Ako to bude prebiehať?


Pripravíme cenovú ponuku a prekonzultujeme ju s vami.

Cenová ponuka bude obsahovať presný rozpis aktivít, ich rozsah a cenu. Keďže si zakladáme na transparentností, u nás viete presne aké služby vám budú doručené. Ak máte akékoľvek otázky, radi vám poskytneme doplnkové informácie ohľadom navrhovaných služieb a postupe prác.

Začneme vykonávať dohodnuté aktivity a rozbehneme spoluprácu.

Počas celej spolupráce sme vám k dispozícií. Radi si vypočujeme váš názor, spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás