Obsahový marketing

Kvalitný obsah prinesie návštevnosť na váš web z rôznych zdrojov, priláka nových zákazníkov, napomáha v budovaní vzťahov a má vplyv na zvýšenie predaja. Náš tím spravuje blogy, tvorí obsah, fotky a videá, ktoré pomáhajú získať návštevnosť zo sociálnych sietí a tiež z vyhľadávačov. Ak hľadáte tím, ktorý presunie váš obsahový marketing na novú úroveň, sme tu pre vás.

Viac
Obsahový marketing | Madviso advertisment agency
Digitálna marketingová stratégia | Madviso advertisment agency

Digitálna marketingová stratégia

Náhodné aktivity prinášajú náhodné výsledky. Naše skúsenosti ukazujú, že najlepšie výsledky a najvyššia návratnosť investícií pochádzajú z dlhodobej marketingovej stratégie. Ak sú vaše strategické iniciatívy, ciele a KPI nesprávne, môžete strácať čas alebo rozpočet na zbytočné aktivity vo vašom marketingovom mixe. Sme tu na to, aby sme pripravili najlepšiu digitálnu stratégiu pre vaše podnikanie.

Viac

E-mailový marketing

E-mailový marketing vám umožňuje udržiavať komunikáciu s vašimi súčasnými aj budúcimi zákazníkmi. V rámci mailingu ich rozdelíme do rôznych skupín a vytvoríme personalizované ponuky. Môžeme vám pomôcť aj pri vytváraní obsahu emailov a automatizácii emailov elektronických obchodov, vďaka ktorým získate viac zákazníkov. Napíšte nám a môžeme sa na to pozrieť.

Viac
E-mailový marketing | Madviso advertisment agency
Social media marketing | Madviso advertisment agency

Social media marketing

Umožnite svojim zákazníkom komunikovať s vašou značkou a zvýšte svoju prítomnosť online na populárnych sociálnych sieťach. Pomôžeme vám pri tvorbe obsahu, ktorý zahŕňa aj fotografie a videá. Marketing sociálnych médií zahŕňa aj riadenie reklám, vďaka ktorým presne zacielite a nasmerujete správnu ponuku správnemu publiku.

Viac

Marketing vo vyhľadávačoch

Vaši potenciálni zákazníci hľadajú informácie a riešenia svojich problémov. Reklama vo vyhľadávačoch je veľmi dôležitou súčasťou online marketingového mixu. Dlhodobá digitálna stratégia tiež nie je efektívna bez optimalizácie pre vyhľadávače, lokálneho vyhľadávania a iných aktivít súvisiacich s vyhľadávaním, ktoré ovplyvňujú všetky časti marketingového mixu. Môžeme vám pomôcť spravovať platenú kampaň vo vyhľadávačoch aj rast organickej návštevnosti.

Viac
Marketing vo vyhľadávačoch | Madviso advertisment agency
SEO | Madviso advertisment agency

SEO

Dlhodobé úsilie v oblasti SEO prináša na vaše webové stránky veľké objemy organickej návštevnosti a tiež úzko súvisí s vašimi aktivitami v rámci marketingu na sociálnych sieťach a obsahového marketingu. Zapojenie optimalizácie pre vyhľadávače do vášho marketingového mixu z dlhodobého hľadiska zníži poplatok za konverziu a tým maximalizuje vaše marketingové výsledky. Z dlhodobého hladiska získalo SEO najvyššie ROMI pre mnohých klientov s elektronickými obchodmi. Chcete vedieť viac? Napíšte nám.

Viac