Ostaňte v kontakte s vašimi zákazníkmi. Na rozdiel od iných marketingových kanálov, email marketing vám umožní postaviť základ dobrých vzťahov so zákazníkmi a prispôsobiť im vašu ponuku. Vaši zákazníci vám preukázali veľkú dôveru tým, že vám poskytli svoju emailovú adresu. Takúto možnosť by ste mali využiť rozumne.

Kontakty si môžete rozdeliť so samostatných skupín, ktorým budete posielať špeciálne na mieru vytvorené ponuky. Môžete mať napríklad skupinu ľudí, ktorí sa prihlásili na odber noviniek, no ešte od vás nič nekúpili; ľudí, ktorí svoj košík opustili pred zaplatením; ľudí, ktorí u vás nakupovali viackrát; alebo takých, čo u vás nakúpili raz a odvtedy po nich nie je ani stopy. Každá z týchto skupín kontaktov je iná, a preto ich zaujímajú iné ponuky.

Radi s vami prekonzultujeme všetky možnosti, rozdelíme vašich zákazníkov do skupín a pre každú vytvoríme vhodné správy, ponuky a kampane. Tiež vám pomôžeme vaše kampane zautomatizovať.

Ako to funguje

1

Vyplňte dotazník s vašimi požiadavkami

V prvom roku potrebujeme zistiť, aké sú vaše potreby a požiadavky. Prosíme vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, z ktorého sa dozvieme viac o vašej spoločnosti a výzvach, s ktorými vám môžeme pomôcť.
2

Stretneme sa osobne alebo si zavoláme

Prvotná konzultácia je mimoriadne dôležitá, pretože vďaka nej bližšie spoznáme vás a vašu spoločnosť a rovnako vy sa zoznámite s nami. Na základe tohto stretnutia dokážeme vytvoriť cenovú ponuku a navrhnúť marketingovú stratégiu, vďaka ktorej dosiahneme vami určené ciele.
3

Pripravíme ponuku a prekonzultujeme ju s vami

Na určenie krátkodobých a dlhodobých cieľov potrebujeme zadefinovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (používame skratku KPI z angl. key performance indicators). Následne pripravíme koncept strategických aktivít.
4

Po spoločnej dohode nastavíme strategické aktivity, určíme ciele a KPI

Úspešnosť stratégie vyhodnocujeme v pravidelných intervaloch. Takto dokážeme zabezpečiť efektivitu, rast vašej spoločnosti a vysokú návratnosť investícií. Preferujeme dlhodobé strategické spolupráce, ktoré sa na základe našich skúsenosti ukázali ako najefektívnejšie.
5

Začneme vykonávať dohodnuté aktivity a rozbehnme spoluprácu

Preniesť stratégiu do reality je základom úspechu každej spoločnosti. Náš tím sa skladá zo špecialistov s viac než 10-ročnými skúsenosťami v online marketingu.

Získajte konzultáciu zadarmo

Spolu sa pozrieme na váš obsahový marketing. Kontaktujte nás.