Bioseptik Case Study

Pôvodný e-shop vytvorený na WordPress s minimom objednávok sme preniesli na e-shop na prenájom Midasto a začali realizovať pravidelné marketingové služby – síce s nízkym rozpočtom, ale pravidelnou realizáciou. E-shop dnes v najlepších mesiacoch spravil aj vyše 10 000 eur obrat mesačne. Kľúčom k úspechu je kontinuálna práca.

CASE STUDY

Prípadová štúdia – marketing a e-shop na prenájom od Midasto pre spoločnosť Bioseptik v Prešove


Ako prvé bolo potrebné identifikovať problém a navrhnúť správne riešenie. Nevyhnutný bol predovšetkým audit, a to aby sme zistili, čo nie je spravené a na základe toho pripravili návrh služieb, projektového plánu a marketingovej stratégie.

Konverzný pomer pôvodného e-shopu na WordPress bol veľmi nízky, a tak sme museli nájsť alternatívne riešenie. E-shop na prenájom predstavuje ideálne riešenie pre klientov, ktorí ešte nepredávajú a sú so svojím podnikaním online iba na začiatku. Súčasťou spolupráce z našej strany bola príprava kompletného obsahu pre e-shop, základného obsahu na blog, návrh štruktúry kategórií produktov, popisov, obrázkov, nastavenie domovskej stránky, SEO pre základný obsah, nastavenie nákupu, platieb, príprava jednoduchej identity, loga, farebnosti, kreatív pre sociálne siete a bannerov. Následne definovanie marketingovej stratégie zameranej na sociálne siete a výkonnostné online kampane.

O klientovi

V roku 2020 začal e-shop s predajom online a v roku 2021 dosiahol obrat viac ako 70 000 eur. E-shop predáva biotechnologické a eko produkty rôzneho použitia.

Zadanie

Úlohou bolo rozbehnúť predaj online, navrhnúť marketingovú stratégiu, spravovať výkonnostné kampane a tvoriť obsah na sociálne siete. Po audite sme však nakoniec navrhli aj úplne nový e-shop a jeho prípravu pre marketing.

Služby


Po audite, identifikovaní slabých stránok a definovaní projektového plánu pre návrh e-shopu a marketingovej stratégie sme sa pustili do realizácie. Pre klienta sme vytvorili e-shop na prenájom na platforme Midasto a nastavili sme celkové fungovanie e-shopu rovnako ako jeho funkcií. Po vytvorení e-shopu sme ho pretestovali a následne spustili do produkcie.

Pripravili sme identitu a logo, kreatívy pre kampane a bannery i základné kampaňové texty a reklamné formáty pre kľúčové produktové kategórie, ktoré budeme propagovať na základe definovanej marketingovej stratégie. Pri menších rozpočtoch sa zameriavame na porovnávače, Google a Meta reklamné platformy, ktoré sú pre začínajúce e-shopy najefektívnejšou voľbou. Na základe dát sme časom vedeli získať lepší insight a zamerať sa v slabšej sezóne len na to, čo funguje.

V druhom roku sme pridali expanziu do Českej republiky, kde sme na českej doméne spravili e-shop s čiastočným sortimentom oproti slovenskej lokalizácii, kde sme rozbehli kampane tiež. Po nazbieraní dostatočného počtu odberateľov sme do marketingového mixu pridali aj newsletter. .

Realizované služby

  • E-shop na prenájom Midasto s platobnou bránou
  • Obsah a štruktúra e-shopu
  • Jednorazové nastavenie SEO na e-shope
  • Identita, logo, bannery, produktové texty
  • Obsah webovej stránky, tvorba blogu
  • Česká verzia e-shopu s kompletným nastavením
  • Google Ads kampane
  • Tvorba obsahu pre Facebook a správa kampaní Facebook a Instagram (Meta platforma)
  • Pravidelný e-mail marketing
  • Nastavenie analytiky

Realizované služby


Konzultácie

Správa reklamných kampaní

Obsahový Marketing

Stratégia a produktové kampane

Výsledky


Rozbehnutie e-shopu z nuly

Kontinuálny prístup k marketingu a správe e-shopu

Rastová marketingová stratégia

Priemerná cena za zákazníka v kampani aj 2 eur/mesiac

Výkonnosť najúspešnejších kampaní dosahovala 900 až 1300 % ROAS

Organická návštevnosť v tisícoch ročne z blogu

Kontinuálna správa e-shopu, marketingové služby a správa výkonnostných kampaní

Kľúčové aktivity v rokoch 2020 až 2023


Audit e-shopu a návrh jednoduchej identity

Marketingová stratégia s cieľom zvýšiť predaj online

SEO a úpravy obsahu na e-shope

Kompletné nastavenie a príprava e-shopu

Stratégia pre sociálne siete a tvorba kreatív

Správa výkonnostných kampaní Google Ads a Meta

SEO pre blog a pravidelná tvorba obsahu v top sezóne

expanzia na český trh

Kľúčové aktivity v rokoch 2020 až 2023

Záver

Na záver sa ukazuje, že kontinuálny prístup k marketingu, ako aj pri rozvoji e-shopu je to najdôležitejšie, čo môžete urobiť. Významné sú takisto kontinuálne kampane, postupné rozdeľovanie rozpočtu medzi viaceré platformy, pridávanie nových aktivít a, samozrejme, kvalitná e-shop platforma a postupné zveľaďovanie samotného e-shopu. Pomôže tiež expanzia, ak sa robí rozumne a strategicky.

Čo na to klient?


„Veľká spokojnosť s celým tímom Midasto a Madviso, tešíme sa na ďalší rozvoj marketingových aktivít, ktoré nás posunú ešte ďalej v B2C segmente“


Filip Kurek
Filip Kurek

Zaujala vás naša práca?

Naša misia je poskytovať kvalitné a efektívne marketingové služby,
ktoré vám pomôžu rásť nielen v ecommerce.Kontaktujte nás