Čo je cieľová skupina a prečo je pre marketing dôležitá

Madviso Madviso

Cieľová skupina je vybraná skupina ľudí na cieľovom trhu so špecifickými charakteristikami, podľa ktorých sa predpokladá, že by práve títo ľudia mali mať záujem o produkt či službu, ktorú predávate a mohi sa tak stať vašimi zákazníkmi. Bez správneho určenia cieľovej skupiny nemusí marketingová stratégia splniť svoj účel.

V marketingovej komunikácii je veľmi dôležité, aby ste vedeli, koho chcete osloviť. Člena cieľovej skupiny si môžete predstaviť ako ideálneho zákazníka, ktorý si chce kúpiť váš produkt a má na to aj dostatok finančných prostriedkov. Čím viac o tomto zákazníkovi zistíte, tým presnejšie môžete určiť, akým spôsobom žije a rozmýšľa, čo preferuje a čo by ho naopak pri kúpe mohlo odradiť. Podľa toho viete efektívne určiť vhodný spôsob komunikácie a výber kanálov, cez ktoré s vaším potenciálnym zákazníkom budete komunikovať.

Ako vyzerá ideálny zákazník vybranej cieľovej skupiny?

Na to, aby ste mohli správne osloviť vášho zákazníka, je vhodné vedieť, ako vyzerá a čo ho vystihuje. Uvedieme si niektoré z najdôležitejších demografických a geografických charakteristík, ktoré vám môžu pomôcť pri určovaní cieľovej skupiny zákazníkov, s ktorou chcete komunikovať.

 • Vek (deti, mládež, dospelí, dôchodcovia)
 • Pohlavie (muž,žena)
 • Vzdelanie (zálkadné, stredoškolské, vysokoškolské – v akom odbore)
 • Práca (fyzická práca, sedavé zamestnanie…)
 • Príjem (nízky, stredný, vysoký)
 • Lokalita (vidiek, predmestie, mesto, región, krajina)

Okrem demografických vlastností vášho potenciálneho zákazníka je v mnohých prípadoch veľmi praktické spoznať ho ešte bližšie. Pomôžu vám pri tom jeho psychografické charakteristiky, ktoré odkrývajú životný štýl či psychologické vlastnosti potenciálneho spotrebiteľa.

 • Voľnočasové aktivity (cestovanie, turistika, šport, hudba, varenie, čítanie…)
 • Preferencia hudobného žánru (pop, rock, jazz, metal…)
 • Šport (ktorý vykonáva a ktorý sleduje)
 • Stravovacie návyky (obľúbené gastro prevádzky, potraviny, v ktorých nakupuje…)
 • Knihy (či číta knihy a ak áno, aké žánre)
 • Výber auta (aký typ auta používa)
Prečo určovať charakteristiky cieľovej skupiny
Na správne určenie cieľovej skupiny pomáhajú vhodne zvolené psychografické a demografické charakteristiky.

Zber a analýza údajov vám pomôže lepšie pochopiť cieľovú skupinu, no jej komplexná definícia nie je jednoduchý proces. Využívajú sa pri ňom mnohé metódy. Treba si taktiež uvedomiť, že cieľová skupina zákazníkov sa nemusí zhodovať s cieľovou skupinou komunikácie. Napríklad produkty určené deťom musia byť odkomunikované spôsobom, ktorý osloví aj rodičov, pretože v konečnom dôsledku oni rozhodujú o tom či produkt svojim deťom kúpia alebo nie.

Správne zadefinovanie cieľovej skupiny je kľúčovým krokom k vytvoreniu čo najefektívnejšej marketingovej stratégie. Pomôže vám vykresliť čo najdetailnejší obraz vášho zákazníka, vďaka čomu s ním môžete komunikovať vhodným spôsobom, ktorý ho zaujme. Taktiež dáva podnikateľom náskok pred konkurenciu, pretože sa zameriavajú priamo na svojich potenciálnych zákazníkov.

Zdroje:

Target Group vs Target Audience [How To Target Effectively]

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás