Čo je to logo, z akých prvkov sa skladá a načo spoločnosti slúži?

Madviso Madviso

Logo je symbol zložený z textu a obrázkov, ktorý pomáha identifikovať značku. Dobré logo predstavuje základ dobrej značky. Pomáha zákazníkom pochopiť kým značka je, čo robí a čo ponúka. Logo teda predstavuje malý obrázok, ktorý ale nesie obrovskú zodpovednosť. Záleží od typu loga, no zvyčajne sa logo skladá zo symbolu a logotypu spolu so sloganom.

Logo teda predstavuje kľúčovú časť identity danej spoločnosti. Logo by sa malo snažiť komunikovať podstatu a posolstvo značky. Vďaka tomu je navrhovanie loga náročný a zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje množstvo komunikácie medzi dizajnérom a spoločnosťou. Okrem toho, že logo značku prezentuje a sceľuje, má viacero funkcií.

  • Odlíši vás od konkurencie. Ide o najzákladnejšiu funkciu loga. Predtým, ako si chce spoločnosť vytvoriť logo, musí najskôr preskúmať logá svojej konkurencie a zistiť tak, čo je ideálne pre danú spoločnosť.
  • Prezrádza kľúčové informácie o vašej firme. Dobré logo poskytuje zákazníkovi užitočné informácie, z ktorých si môže vytvoriť predstavu o vašom podnikaní a hodnotách vašej značky.
  • Logo buduje rozpoznateľnosť značky tým, že vytvára silné asociácie s podnikom. Toto spojenie pomáha zákazníkom mať značku na pamäti.

Existujú tri typy log a často sa používajú v kombinácií. Ide o ideografy, ktoré predstavujú obrázky voľného tvaru, môžu byť až abstraktné. Piktogramy znázorňujú symbolické, reprezentačné obrázky a logotypy znamenajú textové reprezentácie, napríklad iniciály spoločnosti.

Základné prvky loga

Navrhovanie loga je zámerný a vedomý proces výberu dizajnových prvkov, ktoré súhrnne znamenajú niečo veľmi špecifické. V prípade nadnárodnej spoločnosti je potrebné brať do úvahy rozdiely v kultúre a symbolike pre dané krajiny. Aj keď neexistuje žiadna definícia, existuje niekoľko bežných prvkov dizajnu loga.

  • typografia (jedno písmeno, skratka, slogan alebo úplný názov),
  • grafika (symboly, obrázky, ikony),
  • farba (čierno-biele, monochromatické alebo viacfarebné),
  • kontext,
  • statické alebo dynamické elementy.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás