Čo je to web dizajn a aký je rozdiel medzi responzívnym a adaptívnym web dizajnom

Madviso Madviso

Webová stránka v dnešnej dobe preberá veľkú čas reprezentácie spoločnosti, preto je dôležité nezanedbávať webový dizajn. Webový dizajn sa teda vzťahuje na dizajn webových stránok, ktoré sa zobrazujú na internete a predstavuje to, čo vytvára celkový vzhľad a dojem, keď sa daná webová stránka používa.

Webový dizajn je proces plánovania a vytvárania prvkov danej webovej stránky, od štruktúry rozloženia až po obrázky, farby, fonty a grafiku. Kedysi sa webový dizajn zameriaval len na navrhovanie webových stránok v počítačovom prehliadači, no v súčasnosti je dôležitý dizajn pre prehliadače, pre mobilné zariadenia ale tiež aj tablety.

O webový dizajn sa stará webový dizajnér, ktorý má na starosti vzhľad, rozloženie a niekedy aj obsah webovej stránky. Zaoberá sa teda farbami, písmom, grafikou štruktúrou a kategorizáciou. Základným cieľom dobrého webového dizajnu je podporovať dôveru cieľového publika a odstránenie frustrácií, s ktorými môžu používatelia prísť do kontaktu.

7 kvalít skvelého webového dizajnu

  • funkčnosť webovej stránky,
  • jednoduchá používateľnosť,
  • kvalitná optimalizácia pre vyhľadávače,
  • dostupnosť kontaktov na webovej stránke,
  • vhodná optimalizácia pre mobily,
  • jasné výzvy do akcie (cta) pre používateľa,
  • kvalitný, releventný a hodnotný obsah.

Responzívny vs. adaptívny web design

Existujú dve metódy tvorby webového dizajnu, a to responzívny a adaptívny spôsob. Responzívne návrhy reagujú na zmeny šírky prehliadača úpravou rozmiestnenia prvkov dizajnu tak, aby sa zmestili do dostupného priestoru. Responzívny dizajn je teda priamočiary a plynulý, takže používatelia môžu pristupovať k danému webu na akomkoľvek zariadení.

Na druhú stranu, adaptívny dizajn má viacero pevných veľkostí rozloženia. Keď stránka zistí dostupné miesto, vyberie rozloženie najvhodnejšie pre danú obrazovku. Zmena veľkosti prehliadača nemá žiadny vplyv na tento typ dizajnu.

Responzívny dizajn je jednoduchší a jeho implementácia vyžaduje menej práce. Poskytuje menšiu kontrolu nad vaším dizajnom na každej veľkosti obrazovky. V súčasnosti je však preferovanou metódou na vytváranie nových stránok. Adaptívny dizajn zabezpečí najlepšiu používateľskú skúsenosť bez ohľadu na to, aké zariadenie používateľ používa. Na rozdiel od responzívneho dizajnu, kde obrazovka „preteká“ z dizajnu stolného počítača do menšieho zariadenia, ponúka adaptívny dizajn riešenia šité na mieru.

Webový dizajn pomáha vytvoriť prvý dojem. Slabý web môže odradiť používateľov a potenciálny zákazníci môžu nadobudnúť nesprávne dojmy. Ak hľadajú zákazníci daný web a po vyhľadaní budú mať z neho dojem podpriemernosti, môžu si celú vašu spoločnosť automaticky spájať s podpriemernosťou a uprednostniť konkurenciu.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás