Social media manager a povinnosti, ktoré musí človek na tejto pozícii plniť

Madviso Madviso

Social media manager alebo manažér sociálnych sietí je zvyčajne zodpovedný za zastupovanie spoločnosti na sociálnych sieťach. Zostavuje obsahovú stratégiu, reaguje na komentáre, zostavuje kampane a tvorí obsah. Ide o odborníkov, ktorí spoločnostiam poskytujú usmernenia na zlepšenie ich prítomnosti v online priestore.

Pred desiatkami rokov táto pozícia neexistovala, no so vzostupom sociálnych sietí ako sú Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok či Twitter je existencia a správa firemných sociálnych sietí takmer nevyhnutná. Sociálne siete sa stali kľúčovou marketingovou oblasťou vďaka svojej schopnosti osloviť a zachytiť zákazníkov a zároveň sa dozvedieť viac o ich potrebách, túžbach a frustráciách.

Úlohy a povinnosti social media managera

Prvou hlavnou úlohou manažéra sociálnych sietí je vytvoriť a neskôr implementovať marketingové stratégie. Často ide o krátkodobé stratégie, keďže charakter sveta sociálnych sietí sa veľmi rýchlo mení. Plány najčastejšie začínajú identifikáciou cieľových zákazníkov a stanovením harmonogramu obsahu.

Konkrétne povinnosti social media managera závisia aj od veľkosti spoločnosti, pre ktorú pracuje. Ak spravuje sociálne siete spoločnosti menšieho charakteru, bude mať na starosti viac tvorenia ako schvaľovania a kontrolovania a naopak, pri väčších spoločnostiach bude niesť viac zodpovednosti a schvaľovania. Medzi základné úlohy manažérov sociálnych sietí patria všetky nižšie spomenuté.

 • Zvyšovanie počtu sledovateľov a angažovanosti na vybraných sociálnych sieťach.
 • Tvorba a implementácia stratégií obsahu a kampaní.
 • Analyzovanie údajov a dát.
 • Tvorenie reportov pre nadriadených a stakeholderov.
 • Zverejňovanie obsahu a následné monitorovanie na platformách sociálnych sietí.
 • Podpora propagačných stratégií spoločnosti.

Sociálne siete a sociálne médiá

Veľa ľudí nepozná rozdiel medzi pojmami sociálne siete a sociálne médiá. Niekedy sú dokonca pokladané za totožné. Sociálne médiá slúžia na združovanie a rozvíjanie spoločenských kontaktov. Sú nadradené nad sociálnymi sieťami, pretože zahŕňajú aj blogy, stránky, chatovacie miestnosti a podobné. Sociálne siete patria pod sociálne médiá. Na sociálnych sieťach ide o vzájomnú interakciu ľudí. Medzi najznámejšie sociálne siete patria: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, Pinterest a iné.

Zručnosti, ktoré potrebuje social media manager ovládať

 • pútavé písanie, copywriting,
 • bezchybná gramatika, štylistika,
 • chápanie a ovládanie platforiem sociálnych sietí,
 • cit pre dizajn a grafiku,
 • analytické oko a schopnosť skúmať,
 • časová flexibilita,
 • znalosť a ovládanie súčasných trendov.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás