Gramatické chyby ničia váš imidž

Madviso Madviso

Slovenčina určite patrí k ťažším jazykom. Ak však pracujete ako experti, ktorí často narábajú so slovom, mali by ste ovládať základné gramatické a štylistické pravidlá. Pokiaľ sa pohybujete vo svete marketingu, dôležitá je aj znalosť anglických výrazov.

Je dôležité si uvedomiť, že textom poukazujete na svoju osobnú vzdelanostnú úroveň, ale aj na kultúru firmy či značky, ktorú zastupujete. Mali by ste myslieť na to, že slovom zároveň vychovávate ľudí – vaši klienti či potenciálni zákazníci vás považujú za odborníkov, preto sa od vás očakáva, že im pôjdete príkladom.

Keďže človek odchodom zo školy mnoho vecí zabudne a opakovanie je matkou múdrosti, rozhodli sme sa na našom blogu venovať aj slovenskému pravopisu. Posvietime si na časté chyby a sporné používanie slov v reklamných či marketingových textoch, ktorých by ste sa mali vyvarovať.

Ako rozlúsknuť cudzie slová

Denne použijeme desiatky anglických výrazov, ktorým síce rozumieme, ale často ich nevieme uviesť do textovej podoby. Mali by ste vedieť, že mnohé cudzie slová sa dávno udomácnili a figurujú už vo svojej poslovenčenej podobe. Správne teda napíšeme dizajntímsoftvérmanažéršou či biznisdíler a displej.

Problémovejšie sú novšie slová, napríklad gúgliť/googlovaťlajkovaťtvítovaťšérovať či hejtovať, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami. V súčasnosti ich v oficiálnych slovníkoch nenájdete, preto ich píšte radšej s úvodzovkami. Podobne ako ďalšie výrazy: like (vtipne nahrádzaný slovom páčik), hashtag alebo follower.

Samostatnú kapitolu predstavuje písanie slova mail. V slovenčine sa skloňuje podľa vzoru dub. Čo to znamená? Že v lokáli jednotného čísla bude mať vždy príponou -e, teda v e-maile/maile/mejle; napríklad:

Dokument pripájam nižšie v mejle.

Radi by sme však upozornili, že okrem moderných slov pochádzajúcich z angličtiny sa môžete stretnúť aj s cudzími podstatnými menami ženského rodu, ktoré sa končia na –ea, napríklad Ikea, idea, orchidea, Andrea či Kórea. Tie zostávajú problémom pre mnohých ľudí. Ako ich máme správne vyskloňovať? Zapamätajte si, že v datíve a lokáli ich na konci vždy píšeme s mäkkým i, v genitíve jednotného čísla a v nominatíve množného čísla zasa s ypsilonom. Príklady:

Kórei už počul od mnohých ľudí, preto sa tam rozhodol ísť na dovolenku. Jej otec pochádzal z Južnej Kórey. Na kórejskom polostrove existujú dve Kórey (dva štáty)?

Dizajnér módnej značky Balenciaga vzdal hold Ikei a navrhol luxusnú tašku inšpirovanú jej známou nákupnou taškou. Išli nakupovať do Ikey. V Rakúsku plánujú postaviť dve nové Ikey.

Tejto orchidei sa na okne v obývačke veľmi nedarí. Z orchidey na parapete vyrástli tri veľké ružové kvety. Na narodeniny si prajem dostať jedine orchidey.

Keď budeš hotová, daj článok skontrolovať Andrei. Tento darček som dostal od Andrey. Všetky Andrey majú dnes v našom salóne líčenie zdarma.

Pekný či pekní?

Zdá sa to možno neuveriteľné, ale v prídavných menách, ktoré skloňujeme podľa vzoru pekný, stále robíme chyby. Treba mať stále na pamäti, že v nominatíve množného čísla sa vždy píšu s mäkkým i – teda napríklad pekní chlapci, múdri vedci, bohatí cestovatelia.

Tvrdé a mäkké si mýlime aj pri písaní čísloviek. Tu je veľmi dôležité rozlišovať základné a radové číslovky. Ak diskutujete o ôsmich výhodách blogovania, napíšete mäkké i. Ak však uvediete, že o výhodách blogovania budete hovoriť ako o ôsmych v poradí, zostaňte verní ypsilonu. V tomto prípade číslovka určuje poradie.

Nezabúdajte ani na správne písanie rokov. Na oslavu sedemdesiatych narodenín firmy (sedemdesiate v poradí) sme pozvali sedemdesiatich obchodných zástupcov (bolo ich spolu sedemdesiat). Ak budete chcieť radovú číslovku vyjadriť číslicou, namiesto nesprávneho „70-tych narodenín“ použijete bodku – čiže 70. narodenín. To isté platí pri písaní dekád – príklad:

Narodil sa niekedy v päťdesiatych rokoch.

Zoznámili sa ešte v 50. rokoch.

Čo robiť s nadbytočnými hláskami?

S ornamentami alebo s ornamentmi? Samozrejme, správna možnosť je tá druhá. Ak totiž tvoríte inštrumentál množného čísla od podstatných mien mužského rodu, ktoré sú zakončené na spoluhláskové skupiny (napríklad –nt), budú mať vždy príponu –mi, teda študentmi, asistentmi, konzumentmi, pacientmi, reprezentantmi, forintmi a podobne.

Naopak, ak sa stretnete s podstatnými menami mužského rodu, ako je hrdina, napíšete ich pri skloňovaní v množnom čísle takto: hrdinami či sluhami, a nie hrdinmi alebo sluhmi.

Rovnaký problém s nesprávnym krátením máme aj pri časovaní niektorých slovies, predovšetkým slova môcť. V tomto prípade sa vždy píše môžeme alebo môžete namiesto môžme alebo môžte.

Pomoc s predložkami

Nezriedka píšeme „pre dosiahnutie lepšieho odtieňa“ alebo „pre zvlhčenie pokožky“ a podobne. Ide však o nesprávny gramatický tvar, vhodnejšia je predložka na – na dosiahnutiena zvlhčenie.

Problémy zažívame aj s predložkou vzhľadom. Mali by ste vedieť, že spojenie „vzhľadom k tomu“ je nesprávne. Namiesto toho zvoľte radšej vzhľadom na to, napríklad vzhľadom na jej zdravotný stav a podobne.

Mnohí ľudia nevedia správne použiť ani predložky pre a kvôli. Po predložke kvôli často siahneme, keď chceme vyjadriť nejakú príčinu. (Kvôli silnému nárazovému vetru uzavreli horské priechody.) V tomto prípade je však na mieste zvoliť radšej predložku pre. Predložku kvôli používajte len vtedy, ak chcete vyjadriť účel alebo prospech, napríklad Chodila cvičiť kvôli lepšiemu zdraviu.

Odolnosť voči poškriabaniu je ďalšie spojenie, ktoré často používame v produktových textoch. V tomto prípade je však z hľadiska spisovnej slovenčiny správne siahnuť po predložke proti, a teda písať radšej odolný proti poškriabaniu, proti mrazu a podobne.

Zložené prídavné mená

Môžu byť dvojaké, takže ich aj rôznym spôsobom píšeme. Ako ich odlíšite? So spojovníkom (bez medzier medzi slovami) vždy uvádzame zložené prídavné mená označujúce rovnocenný vzťah dvoch slov, z ktorých boli vytvorené, príklad:

žlto-červený = obsahuje žltú aj červenú farbu

česko-slovenský = zahŕňajúci Česko aj Slovensko

výchovno-vzdelávací = spájajúci výchovu aj vzdelávanie

Naopak, ak zložené prídavné meno pochádza zo slov, ktoré boli vo vzájomnom podraďovacom vzťahu, píše sa zásadne bez spojovníka:

tepelnoizolačný = tepelná izolácia

banskobystrický = Banská Bystrica

pracovnoprávny = pracovné právo

Vrásky na čele ľuďom robí aj prídavné meno vodeodolný/vodoodolný. Správne by sme mali prídavné meno tvoriť so spájacou hláskou -o-, čiže vodoodolný make-up, vodotesné hodinky a pod.

Ako správne ponúknuť tipy

Do nadpisov článkov radi dávame tipy a návody, ako niečo dosiahnuť. Ak použijete spojenie napr. „7 tipov, ako sa sústrediť“, vždy píšte čiarku. Nadpis by totiž mohol znieť aj „Ponúkame vám 7 tipov, ako sa sústrediť“, čo je podraďovacie súvetie a doň čiarka určite patrí.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás