Madviso Madviso

Rok 2024 prinesie do sveta marketingu nové výzvy a príležitosti, ktoré ovplyvnia spôsob, ako podniky komunikujú so svojimi zákazníkmi. Pozrite sa s nami na tie najnovšie marketingové trendy, ktoré budú dominovať v tomto dynamickom a rýchlo sa meniacom prostredí.

E-commerce bude naďalej rásť a marketing zefektívni aj AI

E-commerce sektor na Slovensku je stále vo svojich začiatkoch, a preto existuje obrovský potenciál pre rast. Avšak na to, aby firmy mohli z tohto potenciálu profitovať, sa musia neustále zlepšovať a prispôsobovať meniacim sa potrebám zákazníkov. Jednoduchosť procesu je absolútna nevyhnutnosť. Zákazníci dnes očakávajú, že budú môcť nakupovať rýchlo, ľahko a bez akýchkoľvek komplikácií. Technické problémy alebo nejasný proces môže zákazníkov odradiť od nákupu.

Zákaznícka skúsenosť bude v e-commerce rozhodujúca

Rýchlosť dodania je ďalším kľúčovým faktorom. Zákazníci chcú dostať svoje nákupy čo najskôr a očakávajú, že im to e-shopy budú schopné poskytnúť. Firmy by mali vo svojich procesoch stále hľadať spôsoby, ako urýchliť dodávku a zlepšiť skúsenosť zákazníkov.

Kvalitný zákaznícky servis je rovnako dôležitý. Môže zohrať kľúčovú úlohu v budovaní dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a budovaní vernosti značke. Rýchla a efektívna odpoveď na otázky alebo problémy zákazníkov môže mať veľký vplyv na spokojnosť zákazníka a pravdepodobnosť, že sa vráti k nakupovaniu.

Firmy by mali byť taktiež vždy pripravené na adaptáciu na nové technológie a trendy, ktoré môžu zlepšiť ich e-commerce operácie. Môže to zahŕňať využitie výhod umelej inteligencie, chatbotov alebo personalizácie pre, čo najlepší zážitok pre zákazníka.

Efektivitu marketingu do veľkej miery ovplyvňuje aj web dizajn e-shopu, lepší a používateľsky prijateľný dizajn zásadne zlepšuje konverznú mieru vášho predajného online miesta. Okrem konverznej miery ovplyvňuje dizajn výrazne tiež zákaznícku skúsenosť. Preto je ideálne vyhradiť v marketingovom rozpočte na 2024 časť aj na túto prioritu.

Udržateľnosť a inklúzia pomáhajú pri hľadaní zamestnancov, ale aj pri budovaní dôvery k značke

Ekologická a sociálna zodpovednosť je trendom, ktorý sa rozširuje i na Slovensku a bude pokračovať aj v roku 2024. Predstavuje zvýšený záujem spotrebiteľov o ekologické a sociálne zodpovedné značky. Firemné metriky čoraz viac zdôrazňujú dôležitosť vytvárania dlhodobej hodnoty, inkluzívnosti, pozitívnej komunity a vplyvu na životné prostredie.

V roku 2024 očakávame posun smerom k udržateľným inováciám, inkluzívnej komunikácii a strategickému PR na podporu dôvery. Podľa rôznych štatistík spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú spoločnosti, ktoré prispievajú k environmentálnym a sociálnym riešeniam. Tento trend môže byť skvelým príkladom toho, ako vyváženie zisku, planéty a ľudí nemusí byť len kompromisom, ale platnou obchodnou stratégiou. Príkladom je značka Snuggs, ktorá sa na Slovensku teší veľkej obľube.

Tieto trendy sa dajú efektívne využiť, ak sa zohľadnia vo vašej marketingovej stratégii na rok 2024 aj pri employee branding stratégii, ktorej cieľom je zvyčajne udržať aktuálnych zamestnancov a zároveň pritiahnuť nových. Marketing a dôvera k značke majú veľmi dôležitú úlohu pri HR kampaniach a hľadaní ľudí.

Bez efektívneho využívania SEO sa v roku 2024 nezaobídete

Prešli desiatky rokov a SEO stále nie je mŕtve. Opak je pravdou. V dnešnej digitálnej ére, kde je internetový priestor preplnený obsahom, je ťažké zabezpečiť, aby práve váš obsah zaujal a pritiahol pozornosť. Jedným z kľúčových faktorov je efektívne využívanie SEO, čo je skratka pre Search Engine Optimization.

Bez správneho pochopenia a využívania SEO sa váš web ľahko stratí medzi množstvom konkurenčného obsahu na Google. Konkurencia v SEO využíva AI a množstvo nových SEO prvkov, ktoré potrebujete mať implementované na webe alebo realizovať pri exekúcii SEO stratégie.

Čo je SEO a prečo je také dôležité?

SEO nie je len moderný marketingový buzzword, ale skutočný nástroj, ktorý môže ovplyvniť úspech vášho obsahu na internete. Ide o súbor postupov a techník, ktoré sa snažia zlepšiť viditeľnosť obsahu vo výsledkoch vyhľadávačov, ako sú Google, Bing alebo Yahoo.

To zahŕňa rýchlejšie načítavanie stránok, kvalitné odkazy a mnoho ďalšieho. Ďalšou výhodou je, že vyhľadávače považujú optimalizovaný obsah za dôveryhodnejší. Tým, že sa váš web objaví v prvých výsledkoch vyhľadávania, získate dôveru od návštevníkov, čo môže posilniť vašu online reputáciu. Ak máte s vašim webom komerčné ciele, ako napríklad predaj produktov alebo služieb, SEO môže výrazne zvýšiť šance na konverzie.

SEO ovplyvní automatizácia

Využívanie SEO môže ovplyvniť to, či bude váš web vôbec nájdený alebo sa stratí v digitálnom hluku. Optimalizovaný obsah má lepšiu šancu, že sa objaví na prvých stránkach vyhľadávačov, čím sa zvyšuje jeho viditeľnosť a návštevnosť. Neznamená teda len lepšiu viditeľnosť pre vyhľadávače, ale aj lepšiu používateľskú skúsenosť pre návštevníkov vášho webu. AI pomôže v SEO aj s tvorbou obsahu a generovaním kľúčových slov, ktorý si vie SEO špecialista efektívnejšie prispôsobiť vlastným potrebám.

Prínos AI vnímajú pozitívne takmer tri štvrtiny marketérov

Umelá inteligencia sa stala obrovským marketingovým trendom, pretože pomáha zjednodušovať marketingové procesy. Vďaka tomu sa marketéri môžu sústrediť na zložitejšie úlohy. Odborníci tvrdia, že keď si generatívna AI nájde cestu do viacerých aplikácií, ktoré používame každý deň, od vyhľadávačov až po kancelársky softvér, dizajnové balíky a komunikačné nástroje, ľudia pochopia jej potenciál. Pri správnom používaní je to ako mať po ruke super inteligentného osobného asistenta 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vďaka čomu sme efektívnejší, rýchlejší a produktívnejší.

Príklady využitia AI v marketingovej praxi

Personalizácia obsahu

Umelú inteligenciu je možné využiť na analýzu údajov o zákazníkoch a vytváranie prispôsobených marketingových správ. AI dokáže identifikovať vzory v správaní zákazníkov, ako sú ich nákupné návyky, a používať tieto informácie na vytiahnutie ponuky, ktorá je po ich chuti.

Chatboty

Jedným z najbežnejších spôsobov, ako firmy využívajú umelú inteligenciu sú chatboty. Tieto programy vedia odpovedať na zákaznícke otázky, ponúknuť riešenia alebo odporúčať produkty v reálnom čase.

Prediktívna analýza

Vďaka AI je možné skúmať veľké množstvo dát a identifikovať vzorce a trendy, ktoré môžu naznačovať budúce správanie. To umožňuje firmám anticipovať potreby zákazníkov a vytvárať strategické marketingové kampane. Tie využívajú reklamné služby a platformy vo svojich algoritmoch.

Programatická reklama

Umelá inteligencia sa dá využiť aj pri automatickej kúpe reklamných priestorov. AI dokáže optimalizovať nakúp reklám na základe dát o cieľovej skupine, čo znižuje plytvanie zdrojov a zvyšuje efektivitu reklamných kampaní.

Spracovanie veľkého množstva dát (Big Data)

AI je schopná prakticky v reálnom čase analyzovať obrovské množstvo dát. Na základe nich následne vytvára marketingové stratégie.

 AI a marketing 2024. Znázorňuje fungovanie AI v modernom svete
Umelá inteligencia

Kultúrne a spoločenské trendy sú dôležité pri tvorbe obsahu a budovaní komunity

Marketing, ktorý sympatizuje s ľuďmi a ich kultúrou je jeden z najúčinnejších. Marketéri sledujú pri dosahovaní cieľov, aby oslovili správnu cieľovú skupinu. K tomu môže pomôcť naviazanie marketingových aktivít na spoločenské, kultúrne dianie, aby sa spojili so spotrebiteľmi a snažili sa ich čo najviac pochopiť a prepojiť takto svoj produkt alebo služby. Napríklad prostredníctvom módy, hudby, žargónu, noriem či trendov čo menia spoločnosť. To pomáha aj pri tvorbe špecifických komunít v oblasti, kde tvoja firma pôsobí. Tým viete získať jednoduchšie viac zákazníkov, čo majú bližší vzťah k vašej značke.

Kľúčové je tvoriť marketing, ktorý žije kultúrou svojho spotrebiteľa a v žiadnom prípade, by nemal danú kultúru urážať či iným spôsobom zosmiešňovať. Spotrebitelia sú veľmi citliví na svoju kultúru a hodnoty, preto sa v mnohých prípadoch cítia dotknutí, aj keď marketingový zámer nebol danú kultúru dehonestovať.

Podľa výskumov sledovania spoločnosti Kantar v USA sa zistilo, že takmer dve tretiny ľudí súhlasia s tým, že chcú značky, ktoré „sú v súlade“ s ich osobnými hodnotami. Celosvetovo 80 % hovorí, že sa „snaží“ nakupovať od spoločností podporujúcich pre nich dôležité veci. Spotrebitelia však nie vždy robia to, čo hovoria. Toto je známe ako medzera medzi nákupnou hodnotou a akciou. Nákup však nie je jediným spôsobom, ako spotrebitelia vyjadrujú svoje kultúrne preferencie.

Využívanie influencerov ako súčasť marketingovej stratégie

Podľa rôznych prieskumov a štatistík influencer marketing rastie a vyvíja sa. Zákazníci sú stále viac kritickí voči tradičným reklamám, no dôverujú osobám, ktoré majú ich rešpekt. Predpokladá sa, že influenceri budú hrať ešte významnejšiu úlohu v reklamných kampaniach, a to nielen v oblasti módy a krásy, ale aj v odvetviach, kde by sme to možno nečakali. Výber správneho influencera je nesmierne dôležitý, keďže jeho spätosť so značkou bude dlhodobá záležitosť. Všetky kauzy spojené s influencerom budú mať dopad aj na značku s ktorou bol spájaný.

Influencerka na obrázku promuje značku
Influencer marketing

Video marketing a dominancia krátkeho obsahu

Video marketing nie je novinkou, jeho dominancia bola umocnená vzostupom platforiem ako TikTok, YouTube Shorts, Instagram reels a podobných krátkych video platforiem. Náučná povaha tohto obsahu v kombinácii s jeho pútavou vizuálnou príťažlivosťou dokonale ladí s klesajúcou pozornosťou moderného publika.

Moderný divák nemá tendenciu pozerať zdĺhavé videá, preferuje krátke výstižné videá s vtipnou pointou. Značky teraz využívajú krátke videá nielen na reklamy, ale aj na rozprávanie príbehov, uvádzanie produktov na trh a dokonca i na posudky zákazníkov. Dôležitosť video obsahu pri marketingovej stratégii nemožno podceňovať, a to z viacerých dôvodov:

  • Vizuálna príťažlivosť: Video obsah je často príťažlivejší a pritiahne pozornosť diváka viac než textový obsah.
  • Pohyb a zvuk: Pohyb a zvuk pridávajú dimenziu, čo môže posilniť zapamätateľnosť obsahu.
  • Emotívne prepojenie: Video môže efektívne komunikovať emócie a vytvárať silnejšie pripojenie s divákmi.
  • Osobné zážitky: Video môže ukázať ľudskú tvár za značkou alebo produktom, čo zvyšuje dôveru a sympatiu.
  • Sociálne médiá: Video obsah je na sociálnych médiách ľahko zdielateľný a rýchlo sa šíri.
  • Viralita: Kreatívne a zaujímavé videá majú potenciál stať sa virálnymi a dosiahnuť širšiu a novú cieľovú skupinu.
  • SEO a vyššie hodnotenie vo vyhľadávačoch: Vyhľadávače ako Google často uprednostňujú stránky s video obsahom, čo môže zlepšiť ich pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

Rok 2024 prinesie do marketingového sveta rad nových príležitostí a výziev. Firmy, ktoré budú schopné inovovať a prispôsobovať sa týmto trendom, budú mať výraznú konkurenčnú výhodu. Zároveň bude dôležité, aby marketingové stratégie reflektovali hodnoty a očakávania moderných spotrebiteľov. Spolu s technologickým pokrokom budú empatia a ľudský prístup k zákazníkom stále nevyhnutné pre úspech v dynamickom svete marketingu.

Zdroje:

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2023/10/30/top-5-marketing-trends-for-2024/

https://www.kantar.com/campaigns/marketing-trends-2024

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-emea/consumer-insights/consumer-trends/digital-marketing-trends-2024/

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás