Madviso Madviso

Regulačné požiadavky, ktoré sa týkajú inzerovania sa každým rokom sprísňujú. Vzhľadom na nové požiadavky v Európskej únii budete musieť pridať príjemcu výhod a platiteľa reklamy, ak sú vaše reklamy zacielené na krajiny EÚ. V tomto článku sa dozviete, ako na to.

Nové regulácie EÚ hovoria o tom, že pokiaľ cielite reklamy na krajiny EÚ alebo jej pridružené územia, prípadne na celý svet, budete musieť zadať osobu či organizáciu, ktorá využíva výhody reklamy – príjemcu. Budete tiež musieť vyplniť, kto je osoba alebo organizácia platiaca za reklamu, teda platiteľa, ak sa táto osoba či organizácia líši od príjemcu.

Od 21. júna 2023 sa tieto informácie budú vyžadovať pre všetky nové, duplicitné alebo upravené reklamy zacielené na EÚ či jej pridružené územia. Ak údaje nezadáte, vaša reklama sa nebude zobrazovať. Neskôr v tomto roku budú informácie dostupné v knižnici Meta reklám, no nebudú sa zobrazovať v samotnej reklame ani informačnom kanáli. Zostanú v knižnici Meta reklám po dobu jedného roka od posledného zobrazenia.

Koho zadať ako príjemcu a platiteľa pre vašu reklamu

Je na inzerentovi, aby dodržiaval všetky relevantné právne predpisy, a to vo všetkých prípadoch a v krajine, v ktorej chce zobrazovať reklamy. Podľa Zákona EÚ o digitálnych službách (DSA) je Meta povinná poskytnúť informácie o fyzickej alebo právnickej osobe, v mene ktorej sa reklama prezentuje, čiže o príjemcovi reklamy, a ak sa tieto osoby líšia, o fyzickej či právnickej osobe, ktorá zaplatila za reklamu, teda o platiteľovi reklamy.

Príklady môžu byť nasledovné:

 • Ak ste malá firma a sami nastavujete reklamy, váš príjemca môže byť názov vašej organizácie a platiteľ môže byť tiež vaša organizácia.
 • Pokiaľ ste dcérskou spoločnosťou materskej firmy, váš príjemca môže byť názov vašej dcérskej spoločnosti alebo značky a platiteľ môže byť materská firma.
 • V prípade, že ste jednotlivec propagujúci konkrétny produkt, službu, kandidáta atď., váš príjemca môže byť názov produktu, služby, kandidáta atď. a platiteľ zas vaše vlastné meno.

Ako zadať príjemcu a platiteľa do účtu

Pri vytváraní kampane na úrovni reklamnej skupiny budete vyzvaní, aby ste uviedli názov príjemcu a platiteľa reklamy. Tento krok sa postará o lepšiu bezpečnosť a transparentnosť medzi inzerentmi. Bude zrejmé, kto je prijímateľom výhod z reklamy a kto je zodpovedný za jej platbu.

Pridanie príjemcu a platiteľa do reklamnej skupiny
Takto pridáte príjemcu a platiteľa do reklamnej skupiny.

Pri výbere príjemcu budete mať ako inzerent k dispozícii niekoľko možností. Budete mať možnosť vybrať si z desiatich nedávno použitých označení, ktoré ste predtým využili pri vytváraní reklám v rámci vášho reklamného účtu. Ak je to možné, budete si môcť zvoliť z možností, ktoré už boli overené spoločnosťou Meta a ktoré súvisia s vašou entitou. Tie môžu zahŕňať:

 • názov vašej overenej firmy v nastaveniach spoločnosti,
 • názov organizácie, ktorá bola overená a má vylúčenie zodpovednosti týkajúce sa zobrazovania reklám o sociálnych problémoch, voľbách alebo politike,
 • potvrdená firma či organizácia, ktorá si nárokuje vlastníctvo stránky,
 • organizácia, ktorá bola overená referenčným číslom od Financial Conduct Authority,
 • obchodné meno predajcu, ktorý bol overený na základe konkrétnych regulačných požiadaviek.

Okrem toho budete mať možnosť manuálne zadať inú entitu ako príjemcu. Je však dôležité, aby informácie o príjemcovi a platiteľovi boli v súlade s komunitnými a reklamnými štandardmi spoločnosti Meta, ako aj prípadnými pokynmi pre komunitu Instagramu.

Po zadaní príjemcu si budete môcť zvoliť možnosť Iná organizácia alebo osoba a zobrazia sa vám podobné možnosti ako pri výbere príjemcu. Budete musieť vybrať či manuálne zadať iný záznam ako platiteľ.

Ak sa príjemca a platiteľ zhodujú, nie je potrebné zaškrtnúť políčko.

Zvolili sme príjemcu a platiteľa v reklamnej skupine
Takto vyzerá vyplnené pole príjemcu, ktorý je zároveň platiteľ, v reklamnej skupine.

Overte svoju spoločnosť vo firemných nastaveniach Metaa

Overenie spoločnosti vo firemných nastaveniach je tu s nami už dlho, ale je dôležité ho spomenúť, pretože aj dnes s tým má veľa spoločností problém. Nie je to nutnosť, avšak v prípade, že vašu firmu overíte, budete mať širšie možnosti vo vašom reklamnom účte.

Takto jednoducho overíte svoju firmu vy

Prejdite do Centra zabezpečenia v nastaveniach vo vašom účte. Môžete tiež dostať upozornenie o začatí overovania inde, napríklad v Správcovi reklám alebo Správcovi obchodu.

Poskytnite podrobnosti o svojej spoločnosti, vrátane oficiálneho obchodného názvu, obchodnej adresy, telefónneho čísla a webovej stránky. Dôležité je, aby tieto údaje presne zodpovedali informáciám o vašom právnom podnikateľskom subjekte.

Potvrďte poskytnuté informácie o svojej firme. Ak je potrebné pridať podporné dokumenty, zistite, aké oficiálne dokumenty môžete predložiť. Primárne typy dokumentov prijateľné na overenie spoločnosti sú nasledovné. Uistite sa, že platnosť týchto dokladov je aktuálna a že sú vydané príslušnými orgánmi.

 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
 • Obchodná registrácia alebo licenčný doklad.
 • Úradom vydaný obchodný daňový doklad. Môže zahŕňať daňový certifikát. Samostatne podané daňové doklady nie sú akceptované.
 • Výpis z bankového účtu.
 • Faktúra za energie. Faktúra za energie je akceptovaná len pre adresu firmy a telefónne číslo . Oficiálne obchodné meno musí byť uvedené na účte za energie. Faktúra za energie nie je prijateľným dokumentom na overenie obchodného názvu.

Vyberte spôsob kontaktu na potvrdenie pripojenia. Ak ste ešte neoverili doménu svojej spoločnosti, budete musieť najskôr urobiť práve to. Zistite, kedy a ako je potrebné overiť doménu na potvrdenie vašej firmy. Okrem toho môže byť požadované potvrdenie pripojenia prostredníctvom e-mailu alebo telefonického overenia.

E-mailová adresa: Potvrdzovací kód vám bude zaslaný na e-mailovú adresu vašej spoločnosti. Doména vašej e-mailovej adresy musí byť zhodná s doménou vášho webu. Uistite sa, že máte prístup k doručenej pošte na uvedenej e-mailovej adrese.

Telefón: Meta zavolá na telefónne číslo vašej firmy s potvrdzovacím kódom. Budete musieť nahrať dokument, napríklad účet za služby, ktorý potvrdzuje vaše firemné telefónne číslo. Ubezpečte sa, že máte prístup k telefónu, ktorý je registrovaný s firemným telefónnym číslom.

Textová správa: SMS s potvrdzovacím kódom vám bude zaslaná na telefónne číslo vašej spoločnosti. Budete musieť nahrať dokument, napríklad účet za služby, ktorý potvrdzuje vaše firemné telefónne číslo. Uistite sa, že máte prístup k telefónu, ktorý je registrovaný s firemným telefónnym číslom.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Hotovo.

Po odoslaní overenia sa čas na prijatie rozhodnutia môže pohybovať od 10 minút do 14 pracovných dní. Po dokončení kontroly dostanete upozornenie. V prípade, že je vaša firma overená, nemusíte už robiť nič.

Ak vám Meta poslala oznámenie, že sa vašu firmu nepodarilo overiť, dôkladne si prečítajte toto oznámenie, prečo k zamietnutiu došlo, skontrolujte či ste odoslali všetky potrebné dokumenty, prípadne im pošlite ešte dodatočné dokumenty, ktoré od vás požadujú. V krajnom prípade môžete kontaktovať podporu, ktorá vám to pomôže vyriešiť.

Teraz už viete ako pridať príjemcu a platiteľa do Meta reklám

Cieľom týchto opatrení a regulácií je zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť v reklamnom prostredí. Identifikácia príjemcu výhod reklamy a platiteľa poskytne lepšie pochopenie toho, kto zodpovedá za platby za reklamy a kto z nej ťaží. Tým sa zlepšuje ochrana spotrebiteľov a zaisťuje, že reklamné kampane sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Je dôležité si uvedomiť, že odovzdanie týchto informácií je nevyhnutné pre dodržanie právnych predpisov a predchádzanie potenciálnym porušeniam.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás