Ako spustiť PPC reklamu na Google Ads? Návod pre začiatočníka

Madviso Madviso

Ak máte jedinečný produkt alebo špecifickú službu, jediné čo vám ostáva je dostať ich pred zákazníkov. Skvelým spôsobom ako sa čo najrýchlejšie dopracovať k naplneniu marketingových cieľov je vytvorenie PPC kampane. V článku sa dozviete, ako jednoducho si viete PPC kampaň vytvoriť aj vy.

V posledných rokoch je dôležitosť internetu na vzostupe. Celkovo bolo online až 3,6 miliónov ľudí, čo znamená, že až 8 z 10 Slovákov používa internet. Táto skutočnosť nám ukazuje, že sila reklám na internete môže byť vysoká, pretože nimi dokážeme osloviť široké spektrum publika. Práve PPC kampane sú výhodné v tom, že my sami vieme určiť, kto sú naši cieľoví zákazníci a naopak, komu sa naša reklama zobrazovať nebude.

Čo je to PPC reklama?

Skratka PPC je odvodená od anglického spojenia „pay-per-click“, čo v preklade znamená platba za kliknutie. Ide o online formu reklamy, kde inzerenti umiestnia svoju reklamu na konkrétnu platformu a zaplatia určitý poplatok za to, ak niekto klikne práve na ich vytvorenú kampaň. Snažia sa tak docieliť, aby sa ich značka alebo produkty ich značky zobrazovali vo vyhľadávaní čo najvyššie.

Jednoducho povedané, každá firma chce, aby ich cieľová skupina užívateľov uprednostnila ich reklamu a dostala sa tak na ich stránku. Jednou z najznámejších platforiem, ktorú inzerenti používajú pre vytvorenie PPC reklamy je Google Ads.

PPC reklamu v Google výsledkoch vyhľadávania vieme veľmi ľahko rozoznať od tej organickej. Zobrazuje sa pred organickými výsledkami vyhľadávania a v ľavom hornom rohu je označená názvom Ad. Toto označenie sa najčastejšie používa pri platenej forme reklamy.

Označenie PPC kampane
Platená reklama sa vo vyhľadávači zobrazuje na najvyšších miestach.

Ako si jednoducho vytvoriť PPC reklamu cez platformu Google Ads?

Ako sme už vyššie spomenuli, firmy siahajú najčastejšie po platforme Google Ads, a to z jednoduchého dôvodu. Táto platforma umožňuje viacero možností ako vytvoriť a spustiť kampaň, a tiež poskytuje prístup k najväčšiemu množstvu potenciálnych zákazníkov. Spôsob, akým PPC reklama funguje je však takmer identický aj v iných platformách, ako napríklad Facebook Ads, AdRoll, či Bing Ads. Ide o jednoduchý proces:

1. Vytvorte si konto Google

V prvom rade je dôležité vytvoriť si Google účet, vďaka ktorému sa dá jednoducho prihlásiť do reklamného konta.

2. Určite si cieľ kampane

Ešte pred začatím tvorby Google Ads kampane by sme sa mali zamyslieť, čo je našim cieľom. Čo chceme dosiahnuť? Kto je naša cieľová skupina? Kam chceme reklamu umiestniť? Na všetky tieto otázky by sme mali poznať odpoveď ešte predtým ako sa pustíme do samotnej tvorby, pretože od toho sa budú odvíjať všetky naše ďalšie kroky.

3. Zacieľte na svoje publikum

Táto časť je najdôležitejšia a pomerne zložitá. Ak chceme, aby sa kampaň zobrazovala správnemu publiku, je potrebné zvoliť relevantné kľúčové slová, ktoré dávajú zmysel pre náš konkrétny produkt. Existuje však mnoho nastavení, ktoré je možné definovať. Nejedná sa teda len o kľúčové slová, ale aj o zacielenie na konkrétne zariadenie alebo miesto umiestnenia pre reklamu.

4. Nastavte si rozpočet

Aby sme mali pod kontrolou, koľko nás reklama stojí, najlepšie urobíme, ak si nastavíme priemerný denný rozpočet. Ten predstavuje priemernú sumu, koľko sme ochotní denne minúť na každú reklamnú kampaň. Rozpočet by mal byť tým väčší, čím viac používateľov chceme zasiahnuť. Tento rozpočet však nie je pevný. Ak zistíme, že niektoré dni sú návštevnosť alebo kliknutia na stránku nižšie, rozpočet je možné kedykoľvek upraviť.

5. Optimalizujte svoju vstupnú webstránku

Ak cielime na veľké množstvo kľúčových slov, je nákladné a neefektívne vytvoriť pre každý produkt jedinečnú vstupnú stránku. Najúčinnejší spôsob je vytvorenie relevantnej optimalizovanej webstránky. Táto by mala byť prehľadná, aby sa v nej používateľ vedieť orientovať a bez väčších problémov sa vedel dostať ku konkrétnemu produktu alebo službe, kvôli ktorým web navštívil. Optimalizovaná webstránka vám zaručí, že návštevníci na web kliknú, zaregistrujú sa a možno aj uskutočnia nákup.

6. Vyberte tú najvhodnejšiu reklamu

V tomto kroku sa dostávame k samotnej tvorbe reklamy. Keďže cieľom je prepojiť naše záujmy zo záujmami publika, bude na začiatku potrebné vytvoriť viaceré variácie reklám. Postupom času tak identifikujeme ich najefektívnejšie variácie. Pre dosiahnutie ešte väčšej konverzie je možné vytvoriť reklamné skupiny súvisiacich reklám okolo rovnakého zacielenia. Napríklad reklamy, ktoré sa zameriavajú na spoločenskú obuv by sme spojili a zacielili na ľudí, ktorí práve takýto druh obuvi hľadajú.

7. Analyzujte a následne zvoľte tú najlepšiu stratégiu

Sledovaním kľúčových ukazovateľov ako napríklad miera prekliknutia, cena za kliknutie alebo návratnosť investícii, vieme vyhodnotiť, či bola reklama úspešná, alebo je potrebné zmeniť jej stratégiu (napríklad vybrať lepšiu cieľovú skupinu alebo vyhľadávanejšie kľúčové slová).

Ako vyhodnocovať PPC reklamy

PPC kampaň nestačí iba spustiť, ale dôležité je sledovať aj jej výkon a analyzovať ju. Vyhodnotiť úspešnosť kampane vieme napríklad pomocou metrík CTR a CPC a na základe hodnotenia kvality.

  • CTR (Click-Through Rate) predstavuje skratku pre mieru preklikov, teda pomer medzi počtom ľudí, ktorí klikli na odkaz a počtom všetkých ľudí, ktorí  reklamu videli. Jej význam je dôležitý, pretože nám hovorí o tom, ako sme zaujali používateľa a či je naša reklama pre neho relevantná.
  • CPC (Cost Per Click) je skratka pre cenu za kliknutie, teda ceny, ktorú zaplatíme za každé jedno kliknutie v marketingovej kampani. Cena za preklik je buď pevná, alebo výsledná cena vychádza z aukcie, ktorá prebieha medzi inzerentmi, ktorí cielia na rovnaké kľúčové slová. Medzi možnosti patrí aj „max” CPC stratégia. Pri tejto stratégii je to cena, ktorú sme ochotní ponúknuť za to, aby sme dostali jedného zákazníka na web. Reálne však toto CPC býva nižšie, hlavne ak máme u našich inzerentov dobrú mieru prekliku.
  • Vyhodnotiť kampaň vieme aj na základe hodnotenia kvality. Skóre kvality nám hovorí o tom, ako intenzívne sa naša reklama zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania a koľko platíme za kliknutie na reklamu. Vyššie skóre dosiahneme čo najrelevantnejšou reklamou a najvyššou mierou prekliku.

Najdôležitejšie kritérium pri správe kampaní cez platformu Google Ads je cena za konverziu a hodnota konverzií. To je pri e-shopoch a B2B segmente individuálne podľa nastavenia analytiky, sledovaných cieľov a cieľoch konkrétnej stratégie, bez ktorej sa PPC kampaň nezaobíde.

Určite je potrebné ciele a analytiku pred začatím správy kampaní nastaviť, aby sme vedeli merať výsledky kampane a priebežne optimalizovať na lepší výkon. Zmeny sú potrebné aj priebežne v analytike a aj na úrovni pri zmene stratégie, či zmenách na webstránke alebo e-shope.

Na vyhodnotenie výkonnosti kampaní sa používa aj PNO alebo ROAS, kde ide o návratnosť investície vzhľadom na náklady kampaní v porovnaní s minutým rozpočom. Napríklad ROAS 600 % znamená, že pri investícii 1000 eur dosiahnete obrat 6000 eur. Pri PNO metrike to bude zase braté ako % v náklade na dosiahnutý obrat. Napríklad 20 % náklady na dosiahnutie 5000 eur obrat budú 1000 eur v rozpočte na reklamné kampane.

Pre efektívnu PPC kampaň je potrebné odhaliť jej nedostatky
Analyzovanie výsledkov kampane ako jeden z posledných krokov.

Výhody a nevýhody PPC kampane

Výkonnostná kampaň dokáže byť dobrým pomocníkom ako zvýšiť návštevnosť web stránok, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie alebo predaj produktov a služieb.

Jeden z hlavných benefitov je možnosť nastaviť si maximálny rozpočet pre reklamy, pretože pri iných druhoch reklám sme viazaní na pevnú sadzbu. Okrem toho pri PPC reklame platíme iba vtedy, keď niekto klikne na našu reklamu, teda až keď sa skutočne dostane na propagovaný web.

Výhodou PPC reklám je tiež možnosť propagácie, aj keď sa webstránka nenachádza vo vyhľadávaní na vysokých pozíciach. Umožňuje tak dostať sa do konkurenčného boja aj startupom, ktoré práve spustili svoje podnikanie.
Ďalšou z výhod je aj možnosť testovať rôzne reklamy, vďaka čomu vieme identifikovať a vybrať tie, ktoré naozaj fungujú. V neposlednom rade, pozitívom je ich jednoduché spustenie. Stačí pár minút a PPC reklama je na svete.

Hoci majú PPC reklamy viac výhod, nie sú úplne bezchybné. Negatívnou črtou môže byť napríklad časová náročnosť, pretože kampane nemôžeme iba nastaviť a nechať ich tak. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si vyžadujú časté optimalizácie a vylepšenia. 

Spravovanie PPC reklám nie je veľmi náročné, ale vyžaduje si určité znalosti o tom ako celý proces funguje. Na začiatku v tom budete mať mierny zmätok, ktorý postupom času ustúpi a PPC kampaň prinesie aj prvé výsledky.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás