Ako naceniť správu sociálnych sietí a čo očakávať?

Madviso Madviso

V rámci online marketingu investujete pravdepodobne aj do sociálnych sietí, ktoré dnes ponúkajú skvelý priestor na zviditeľnenie vašej značky, produktov alebo služieb. V posledných rokoch sa často stretávam s nesprávnym nastavením očakávaní od správy sociálnych sietí ako Facebook alebo Instagram. V tomto blogu sa pokúsim priblížiť čo správa sociálnych sietí zahŕňa a aká je cena rôznych s tým súvisiacich služieb.

Cieľom správy sociálnych sietí ako Facebook, Instagram a iných je zvyšovanie povedomia vami ponúkaných služieb alebo produktov. Často sa kanály sociálnych sietí využívajú aj na retargeting v rámci cielenia reklamy, s cieľom pripomenúť sa potenciálnemu zákazníkovi. V prvom rade treba podotknúť, že užívatelia sociálnych sietí ich primárne nepoužívajú s cieľom nakupovať online. Tomu je potrebné prispôsobiť očakávania, čo nám investícia do nich môže priniesť. Na druhú stranu platí, ak o vás zákazník nevie, nikdy u vás nenakúpi. V tomto sú sociálne siete Facebook, Linkedin a Instagram veľmi silné, lebo viete byť takzvane „na očiach,“ budovať značku online, osloviť práve vašu cieľovú skupinu s konkrétnou ponuku a prípadne sa aj pripomenúť, ak vašu webstránku / e-shop užívateľ navštívil. Realizujte aj vy správu sociálnych sietí profesionálne. Zároveň poskytujú efektívne cielenie cez reklamné kampane hlavne na Instagrame a Facebooku s prepojením na WhatsApp.

Čo zahŕňa správa sociálnych sietí a aká je cena?

Služieb, ktoré môže vaša online marketingová agentúra poskytovať v tejto oblasti je viacero, ale pozor nie všetky sú pre potrebné aj pre vašu firmu. Preto aj cena ak ide o službu správa sociálnych sietí býva zvúčšia od 400 € až do 3000 € mesačne a ak ide o náročnú produkciu, tak aj viac. Každý segment trhu a aj firma je iná, teda služby treba našiť každej firme na mieru vzhľadom na rozpočet, ciele, trhovú situáciu a aktivity konkurencie. Ak trh a konkurenciu nemáte zmapovanú, tak sú kľúčové prvé dve kritériá. Podľa nich si následne nastavíte stratégiu a pustíte sa do jej exekúcie. Nižšie spíšem zoznam služieb, ktoré v nej môžu byť zahrnuté. Komunikácia na sociálnych sieťach pomáha (aj malým značkám a firmám) aj s:

  • byť videný, lebo o čom ľudia nevedia, to si nekúpia,
  • presnejšie cieliť reklamy na základe dát a na základe správania zo sociálnych sietí, mailových zoznamov a vašej webstránky,
  • obojstranne komunikovať s vaším potenciálnym zákazníkom,
  • mať priamu spätnú väzbu na vaše produkty a služby,
  • budovať dôveru,
  • a ďalšie možnosti.

Audit sociálnych sietí

Cieľom akéhokoľvek auditu je zistiť aktuálny stav, odhaliť slabé stránky a navrhnúť zlepšenia vo forme odporúčaní, ktoré následne marketingová agentúra môže aj zapracovať. Bez auditu je veľká šanca, že sa niečo zabudne alebo nebudeme mať dostatok informácií pri návrhu stratégie. Prípadne niektoré aktivity v rámci exekúcie sa budú robiť zbytočne alebo neefektívne. Väčšinou je audit jednorazový a naceňuje sa podľa rozsahu či ide len o audit obsahu a komunikácie alebo komplexný audit, kde sú zahrnuté aj reklamné kampane, potenciálne spolupráce s influencermi a iné možnosti. Ceny začínajú pri jednoduchom audite komunikácie na sociálnej siete Facebook alebo Instagram od 200 € podľa rozsahu vašej komunikácie a auditovaného obdobia. Táto služba bez implementácie výsledkov do stratégie neprinesie zvýšenie predaja.

Analýza konkurencie a jej komunikácie cez sociálne siete

Odhaľte slabé a silné miesta vašej konkurencie a získajte nové nápady, ako zvýšiť kvalitu obsahu a naplánovať stratégiu na sociálnych sieťach. Analýza konkurencie na Facebook, Instagram alebo Linkedin je služba, ktorá vám dá odpovede a mala by byť odrazový mostík pre vašu stratégiu a tvorbu obsahového plánu. Na Facebooku jednoducho vidíte nielen obsah, základné nastavenia, ale aj reklamné kampane konkurencie. Ceny analýzy začína od 200 €, ale všetko závisí od jej rozsahu. Výstupom by mal byť zoznam odporúčaní, prehľad komunikácie jednotlivých konkurentov aj s identifikovaním slabých a silných stránok. Táto služba zvyčajne tiež neprinesie zvýšenie obratu a je ju vhodné realizovať na začiatku.

Návrh stratégie, nastavenie sociálnych sietí a definovanie cieľových publík

Získané informácie je dobré pretaviť do výsledku a tým je komplexná stratégia pre sociálne siete. Následne ešte skôr ako začnete je dobré nastaviť jednotlivé profily, definovať rozsah komunikácie, formáty príspevkov a zadefinovať cieľové publiká. Komplexná stratégia definuje to, čo plánujete robiť, a čo tým chcete dosiahnuť. Pre stanovené ciele si je dobré zadefinovať indikátory, ktoré budete priebežne vyhodnocovať ako je predaj, interakcia alebo cena za konverziu, prípadne doplnkovo zásah. Stratégii sa je potrebné venovať v rámci dlhodobých cieľov a priebežne ju prispôsobovať na mesačnej alebo kvartálnej báze podľa reálnych výsledkov.

Dobre definovaná stratégia dokáže priniesť svoje ovocie veľmi rýchlo. Už v priebehu dvoch mesiacov bude cítiť, že niečo realizujete koncepčne a strategicky. Cena stratégie je jednorazová položka na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze, kde dôležitý je jej rozsah. Kvalitnejšie navrhnutý strategický koncept začína od 500€, ale predaj dokáže zvýšiť opäť len jej kvalitná exekúcia. Častokrát sa stáva, že kvalitne navrhnutú stratégiu pokazí neznalosť pravidiel sociálnych sietí, nesprávne cielenie, neautentický obsah alebo nekvalitné kreatívy napríklad aj kvôli nižšiemu rozpočtu na túto činnosť.

Definovanie toho, čo idem propagovať a príprava podkladov pre reklamné kampane

Na začiatok je potrebné povedať, že ide o základnú súčasť marketingového mixu s cieľom budovať povedomie, ale aj zvyšovať predaj. Ak chcete predávať musíte mať zoznam produktov alebo služieb, ktoré budete propagovať. Tu je vhodné sa zamerať na top služby a top kategórie. K tomu pripraviť propagačný plán je základným predpokladom pre úspech ak máte záujem zviditeľniť nielen svoju značku, e-shopu, ale aj to čo predávate. Na základe dobre pripraveného propagačného plánu si viete pripraviť lepšie kreatívy, texty k reklamným kampaniam. Pri e-shope vás okrem produktov zaujímajú dva parametre a to marža a skladové zásoby. Nebudete propagovať niečo, čo nemáte skladom, čo býva častá chyba.

K vytvoreniu kreatív pre reklamné kampane, príspevkov a grafických vizuálov sú podklady ako produktové fotky. Ideálne ak máte autentické fotky z fotenia, ktoré majú pri komunikácie cez sociálne siete väčší úspech. Okrem produktov je potrebné pripraviť špeciálne ponuky a akcie, ktoré potenciálnych zákazníkov zaujmú, prípadné ich dostanú na vašu webstránku alebo internetový obchod.  Cena za prípravu propagačného plánu začína od 200 €. Jeho príprava je závislá od rozsahu, typu segmentu, klientových vstupov a podkladov, ktoré má k dispozícii.

Príprava grafiky a kreatívy

Ešte predtým, ako sa pustíte do obsahového plánu, je potrebné premyslieť si, ako budú jednotlivé formáty príspevkov a reklamné kampane vyzerať. Vizuálna identita sa zvyčajne mení podľa sezóny, ale pre niektoré segmenty vie byť viac menej identická celoročne. Dodržiavať by ste mali tón hlasu vašej značky, ale aj rozmýšľať ako sa odlíšiť. Samozrejme ideálne je, ak sa vizualita mierne obmieňa, aby ste vašich sledovateľov neunudili. S vizuálnym konceptom komunikácie by mali byť totožné aj reklamné kampane. Cena za vytvorenie kreatívy a vizuálne prevedenie jednotlivých príspevkov je závislá od rozsahu. Začína od 300 € a väčšinou je tvorená na začiatku spolupráce, ak už máte zadefinovanú stratégiu a propagácie.

Príprava komunikácie a obsahového plánu

Počet typov príspevkov a množstvo publikovaných príspevkov v rámci obsahového plánu je závislé od segmentu, rozsahu komunikácie a jej cieľov. Komunikácia by nemala obsahovať iba komerčné posolstvá ale mala by vaše publikum zaujať, zabaviť, upútať aby s vašou stránkou vytvárali interakciu. Optimálny počet príspevkov je určite individuálny, ale malo by to dostatočne nato, aby sme dokázali udržiavať kontakt s publikom čo vás pozná prostredníctvom vašich príspevkov, oslovili aj nové publikum a a hlavne musí reflektovať vaše ciele a rozpočet. Ak komunikujete jeden príspevkov týždenne môže to stačiť. Ak to myslíte so sociálnymi sieťam cez sociálne siete vážnejšie, tak by ste mali tvoriť 20 – 40 príspevkov pre Instagram a Facebook. Ak ste B2B, určite sa venujte aj sociálnej sieti Linkedin. Viac príspevkov znamená aj väčší organický zásah a možnosť komunikovať rôzne posolstvá. Súčasťou je vytvorenie vizuálov a textov pre príspevky, komunikácia s prípadnými influencermi, príprava odkazov a nasadenie reklamných kampaní. Správa zahŕňa priebežnú kontrolu výsledkov jednotlivých príspevkov. Súčasťou môže byť aj podpora v podobe komentárov s cieľom zvýšiť interakciu. Kvalitný obsah je najlepšie podporiť platenými reklamnými kampaňami a nacieliť na vhodné publikum – cieľovú skupinu.

Väčšinou je vhodné, ak si komunikáciu so zákazníkmi zastrešuje klient sám, pretože zákazníci sa v správach pýtajú zväčša konkrétne otázku ohľadom produktov, služieb či ich objednávky. Cena služby sa pohybuje v minime od 300 € alebo v cene za príspevok od 15 € do 50 €. Náročnejšie kreatívy môžu byť aj drahšie. Pri správnom nastavení komunikácie vidíte výsledky vo forme zvýšenej interakcie pod príspevkami, zvýšenej návštevnosti na webstránke a pri rozumnom konverznom pomere aj zvýšením predaja. Okrem priamej návštevnosti sa vám môže budovaním povedomia a značky online zvýšiť aj počet vyhľadávaní vašej značky a s ňou súvisiacich produktov vo vyhľadávačoch ako je Google. Inšpirujte sa a pozrite si naše referencie.

Reklamné kampane pre Facebook a Instagram

Ak investujete do stratégie, tvorby obsahového plánu a manažmentu sociálnych sietí, je vhodné príspevky podporiť reklamou, ktorá je cielená na nastavené vhodné publiká, ktoré by tento obsah mohol zaujímať. Všetko cielite v podľa typu kampane s cieľom získať na vašej časovej osi s príspevkami čo najlepšiu interakciu. Optimálna cena za interakciu by sa mala pohybovať od 0,001€ do 0,09€. Ak robíte príspevky zamerané na predaj zaujíma vás cena za kliknutie a cena za konverziu. Cieľom je optimalizovať reklamy na čo najefektívnejšie čísla. Cenovo sa správa reklamy pohybuje od 100 €, ak ide o podporu príspevkov. Pre lepšiu výkonnosť a efektivitu kampaní je potrebné venovať sa tomu mesačne aj 10 a viac hodín plus rozpočet pre reklamy na Facebook a Instagrame. Efektivita sa dá merať v rámci retargeting kampaní cez metriky ako ROAS alebo CPS.

Influenceri, PR a blog

Budovanie sociálnych sietí ide ruka v ruke s kvalitný obsahom a tvorením povedomia o značke aj cez iné kanály. Prezentujte v médiách, využívajte spolupráce s influencermi cez ich profily, prispievajte na váš blog (prípade vlog), ktorý samozrejme zdieľajte cez sociálne siete. Tieto aktivity je potrebné zaradiť už pri tvorbe stratégie a zmysluplne ich využiť vo váš prospech. Hlavne nerobiť veci „náhodne-závodne,“ ale pekne podľa stanoveného plánu. Influencer môže podporiť povedomie o vašej značke, vysvetliť ako mu pomohli vaše produkty alebo služby svojmu publiku. Ľudia sa na sociálnych sieťach zaujímajú o zaujímavý obsah a ten im môžete poskytnúť na vašom blogu. Ak je kvalitný, môže byť zdieľaný a teda sa virálne šíriť.

Ďalšie možnosti a aktivity v rámci správy sociálnych sietí

Okrem aktivít, ktoré tvoria základ komunikácie pre sociálne siete je dôležité vyhodnocovať výsledky práce, kde sa zameriavate na stanovené ciele a KPI. To môže mať výstup vo forme jednoduchého prehľadu alebo podrobného výstupu. Pri nižšom rozpočte nevenujte tejto časti veľkú pozornosť a investujte ho niekde inde. Ku všetkým aktivitám súvisiacim so správou sociálnych sietí vzniká určití miera komunikácie pri schvaľovaní návrhov medzi agentúrou a klientom. Nezabúdajte na to, že pre obe strany je najdôležitejšie, aby bola komunikácia pripravená načas na základe včasne dodaných podkladov.

Na záver už len spomenúť, že nie všetky tieto služby vo vašej fáze podnikania online využijete a preto je potrebné vybrať len tie, ktoré vám pomôžu rásť. Jednoduché komunikácie sa dajú mesačne realizovať už od niekoľko stoviek. Ak ste veľký e-shop alebo firma, čo to myslí vážne oplatí sa do sociálnych sietí investovať, kým cena za výsledky je super. Ak sa chcete o tom ako spravovať sociálne siete dozvedieť viac, tak vám odporúčam navštíviť naše marketingové školenia. V ponuke máme základy správy sociálnych sietí, ale aj reklamných kampaní pre Facebook a Instagram. Vieme vám pripraviť aj školenie na mieru.

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás