Aké druhy Google Ads kampaní existujú a ktoré si vybrať pre vaše podnikanie?

Madviso Madviso

Inzerovanie v službe Google Ads začína výberom cieľa a kampane. Typ kampane si vyberiete na základe svojich marketingových cieľov, stratégie budovania značky a času, ktorý môžete investovať. Vybrať si typ kampane, ktorý zodpovedá vašim potrebám v oblasti reklamy si vyžaduje čas a základný prehľad aktuálnych druhov Google Ads kampaní. Pre marketingový mix mnohých firiem sú Google Ads nevyhnutnou súčasťou a pri výbere správnej kombinácie môžu byť pre marketing firmy aj veľmi efektívne. 

Druhy Google Ads kampaní, ktoré môžete využiť vo vašom marketingu 

V súčasnosti existuje niekoľko druhov reklám, ktoré spoločnosť Google ponúka. Kampane môžu mať textovú, vizuálnu alebo audiovizuálnu podobu a ako podnikateľ alebo marketér ich môžete zadávať manuálne, alebo si pomôcť automatizáciou. Možnosti Google Ads sa často menia. Niektoré pribúdajú, iné sa posúvajú do úzadia a nahrádzajú ich nové metódy Google Ads kampaní. 

Neexistuje jedniná zázračná kampaň, ktorá je tá najlepšia pre akékoľvek podnikateľa, ale ak zvážite všetky plusy a mínusy jednotlivých marketingových kampaní, dokážete si na mieru ušiť tú správnu kampaň práve pre váš podnik. Typ kampane si vyberte na základe svojich marketingových cieľov, stratégie značky a množstva času, prípadne finančných prostriedkov, ktoré ste ochotní do reklamnej kampane investovať.

Expanded Text Ads (ETA) ako základ všetkých Google Ads vo vyhľadávaní

Štandardnú textovú reklamu pozná takmer každý. V minulosti bola veľmi jednoduchá a vyznačovala sa prísnym obmedzením počtu znakov, takže neponúkala priestor na kreativitu s copywritingom. Pred niekoľkými rokmi spoločnosť Google rozšírila tieto reklamy na to, čomu dnes hovoríme rozšírená textová reklama alebo skrátene ETA. Táto reklamná kampaň ponúka priestor až pre tri titulky a dva podtitulky spolu s  „rozšíreniami”, ktoré umožňujú pridať telefónne číslo alebo rôzne odkazy na vašu stránku. 

Keďže rozšírená textová reklama sa využíva najčastejšie vo výsledkoch vyhľadávania a preto ju potrebuje takmer každá firma, ktorá sa cez túto platformu chce propagovať.  Avšak, od júna 2022 sa už rozšírené textové reklamy nebudú dať vytvárať. Od tohto dátumu sa už nebudú dať upraviť žiadne existujúce rozšírené textové reklamy a nahradia ich responzívne textové reklamy.

Kedy sa používa rozšírená textová reklama
Textová reklama ponúka propagovanie podniku pomocou jednoduchých nadpisov a podnadpisov.

Responsive Search Ads (RSA) vs. Expanded Text Ads (ETA) vo výsledkoch vyhľadávania Google

Responzívna reklama vo vyhľadávaní je na prvý pohľad podobná tej textovej, umožňuje však oveľa viac možností. RSA kampaň ponúka možnosť použiť až 15 nadpisov a 4 podnadpisy. Google bude bež vašej námahy skúšať rôzne kombinácie vami zvolených titulkov a podtitulkov, kým neidentifikuje najefektívnejšiu kombináciu, ktorá osloví potenciálnych zákazníkov tým najpútavejším textom v správnom čase. 

Responzívna reklama umožní vyšší dosah bez toho, aby ste museli pracne vytvárať jednotlivé reklamy. Nevýhodou tejto kampane je náročnejšia príprava podkladov, pretože každý nadpis musí fungovať a dávať zmysel so všetkými ostatnými a poskytovať jasné posolstvo. Ak by kombinácia titulkov a podtitulkov nedávala zmysel, váš potenciálny zákazník nemusí posolstvo pochopiť a v tom horšom prípade by ho to mohlo odradiť od ďalšej aktivity. Google odporúča zahrnúť jednu RSA kampaň do štandardnej reklamnej skupiny spolu s dvoma ETA kampaňami.

Kedy sa používa responzívna reklama
Responzívna reklama ponúka viac možností kombinovania nadpisov a podnadpisov.

Responzívna reklama Google Ads sa vyvinula zo svojich predchodcov, a to zo štandardnej a rozšírenej textovej reklamy, takže ju môžeme považovať za ich vylepšenú verziu. Spoločnosť Google dokonca už na začiatku jej vývoja tvrdila, že inzerenti, ktorí prejdú na responzívnu reklamnú kampaň zaznamenajú v priemere o 7% viac konverzíí pri použití rovnakých prostriedkov.

Dynamic Search Ads (DSA) – dynamické reklamné kampane vo vyhľadávaní 

Dynamická reklama vo vyhľadávacej sieti ponúka automatický typ reklamy, v ktorej sa reklamy vo vyhľadávaní automaticky dopĺňajú obsahom z webových stránok. Táto kampaň je určená pre weby, ktoré sú dobre vyvinuté, majú históriu, vytvorené kategórie obsahu a väčšie množstvo produktov alebo služieb. Naopak, neodporúča sa malým podnikateľom s krátkym pôsobením na trhu. DSA používajú obsah na vašom webe pre zacielenie reklám na používateľov, ktorí hľadajú podobné produkty alebo služby. Výhodou tejto metódy je, že ušetrí veľa času a dokáže použiť jedinečné kľúčové slová, ktoré vám nemusia pri manuálnom zadávaní prísť na um. Faktor automatizácie však prináša riziko, že pri nesprávnom zvolení kritérií zostane vaša reklama nepochopená, pretože nad ňou nemáte úplnú kontrolu. Vhodné pre vyššie rozpočty.

Kedy sa používa dynamická reklama
Dynamická reklama vo vyhľadávaní šetrí inzerentovi čas a používa jedinečné kľúčové slová.

Okrem toho, že dynamické reklamy vo vyhľadávaní umožňujú široko zacieliť na celú webovú stránku alebo doménu, môžu slúžiť aj ako univerzálna alebo záložná možnosť pre vaše existujúce kampane a kľúčové slová. Môžete nastaviť kľúčové slová, reklamné skupiny a reklamy manuálne, a potom pridať dynamickú reklamu vo vyhľadávacej sieti, aby ste zachytili ďalšie dopyty, ktoré nezodpovedajú vášmu existujúcemu nastaveniu kampane.

Image Ads pre zvýšenie povedomia o značke

Obrázková reklama sa spúšťa na reklamnej sieti Google, čo znamená, že sa môže zobrazovať len na webových stránkach, ktoré sú partnermi spoločnosti a poskytujú reklamný priestor. V dnešnej dobe je ich naozaj množstvo, takže o dosah nemusíte mať starosti. Google ich zobrazí na všetkých stránkach, ktoré vaše cieľové publikum často navštevuje. Grafická reklama môže mať statickú alebo dynamickú formu a odporúča sa pre podnikateľov, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia o značke. Obrázkové reklamy sú veľmi obľúbené rovnako u zadávateľov aj spotrebiteľov. Ich použitie sa odporúča pre akékoľvek podnikanie. Určite však so zviditeľnením veľmi pomôže novým firmám.

Kedy sa používa obrázková reklama
Niektoré partnerské weby Google akceptujú iba obrázkové reklamy.

Jednou z výhod vytvárania obrázkových reklám pre obsahovú sieť Google Ads je to, že vám dávajú možnosť získať prístup k iným vlastnostiam, ako je len spustenie textových reklám. Niektoré stránky akceptujú iba obrázkové reklamy, takže zobrazenie obrázkov vám umožní prístup k týmto možnostiam. Dvere efektivity Image Ads sa ďalej otvárajú, keď máte verzie svojich reklám vo všetkých dostupných veľkostiach. Pretože opäť, niektoré stránky majú reklamné jednotky len pre obrázkové reklamy určitej veľkosti a ak ju nemáte k dispozícii, vaša reklama sa tam nezobrazí.

App Promotion Ads pre firmy s vlastnou aplikáciou

Reklama, ktorá propaguje aplikáciu sa zobrazuje najmä na mobilných zariadeniach, ale môže sa využívať aj na platformách Google vrátane služieb Google Play, YouTube alebo Google Discover. Jej cieľom je podnietiť potenciálneho zákazníka na stiahnutie aplikácie firmy do svojho mobilného zariadenia. Táto marketingová kampaň je veľmi špecifická, ale ak chcete docieliť, aby si užívatelia stiahli vašu aplikáciu, môže byť veľmi efektívna. Odporúča sa však kombinovať s inými reklamnými kampaňami.

Reklama na propagovanie aplikácie
Reklama na propagovanie aplikácie sa nezobrazí vlastníkom aplikácie.

Reklamy Google propagujúce aplikácie sú navrhnuté tak, aby sa aplikácie dostali pred správne publikum, keď sa informácie, ktoré človek hľadá, nachádzajú v aplikácii. Vaše reklamy sa nebudú zobrazovať ľuďom, ktorí už aplikáciu majú. Google povzbudzuje inzerentov, aby používali reklamy propagujúce aplikáciu pri hľadaní nových inštalácií, ako aj pri podpore opätovného zapojenia. Inzerenti môžu použiť remarketingové zoznamy na zacielenie na konkrétne skupiny ľudí na základe toho, ako interagujú s aplikáciou, vrátane tých, ktorí aplikáciu v poslednej dobe nepoužívali, tých, ktorí používajú konkrétne verzie, a tých, ktorí v rámci aplikácie vykonali konkrétne akcie. 

Video Ads ako efektívny a vysokonávratný druh reklamy

Videoreklama umožňuje poskytnúť používateľom pútavejší obsah a osloviť zákazníkov na partnerských weboch Google a platformách vrátane YouTube. Len na YouTube sa za jediný deň prehrá viac ako 500 miliónov hodín videoobsahu a jednu tretinu všetkej online aktivity tvorí spotreba videa. Videoreklama je lukratívny formát reklamy s vysokou návratnosťou investícií, ktorý sa dôrazne odporúča spoločnostiam, ktoré majú rozpočet na investovanie do video aktív, pretože je o niečo nákladnejšia ako ostatné formy marketingových kampaní. 

Marketingové kampane s využitím videa sú ale zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá a preto sa s nimi náročnejšie pracuje najmä novým užívateľom. Existujú dve možnosti, ktoré sa odporúčajú menším aj veľkým podnikom s cieľom zvýšiť ich konverzie:

Kampaň TrueView pre nákupy na jednoduchý nákup produktov súvisiacich s videoreklamou

TrueView pre nakupovanie je jednoduchý a efektívny spôsob, ako pridať podrobnosti o produkte a nákupné odkazy do videoobsahu prepojením so službou Google Merchant Center. Spotrebitelia tak môžu jednoduchšie kliknúť a kúpiť produkty, ktoré priamo súvisia s videoreklamou, ktorú pozerajú. Nákupné karty zvyšujú interakciu s divákmi a pomáhajú inzerentom osloviť potenciálnych zákazníkov na mobilných zariadeniach, tabletoch, počítačoch a televíznych obrazovkách. TrueView for Shopping beží iba v reklamách TrueView In-stream. Táto forma reklamy je známa tým, že sa prehrá pred inými videami, počas nich alebo po nich. Po 5 sekundách ich môže divák jednoducho preskočiť.

Ako pridať podrobnosti o produkte a nákupné odkazy do videoobsahu
Videokampaň pomáha inzerentom osloviť potenciálnych zákazníkov na mobilných zariadeniach, počítačoch alebo na televíznych obrazovkách

Kampaň TrueView pre akcie na optimalizáciu videokampaní

Formáty reklamy TrueView for Action majú prispôsobené a vylepšené výzvy na akciu pre kliknutia a konverzie na webových stránkach. Pomáhajú inzerentom, ktorí chcú optimalizovať svoje videokampane smerom ku kliknutiam na stránky a na nenáročné konverzie na stránke.

Túto kampaň, nazývanú aj dosahovanie konverzií, možno vybrať podľa 3 rôznych cieľov: 

 • predaj, 
 • potenciálni zákazníci,
 • návštevnosť webu.

  Optimalizovanie videokampaní smerom ku kliknutiam na stránku
  Optimalizovaná videokampaň pomáha zvýšiť konverzie.

Product Shopping Ads – efektívne cielenie na spotrebiteľa, ktorý si chce produkt kúpiť

Reklama na nákup produktov zobrazuje položky na predaj s obrázkom produktu, názvom, cenou a odkazom na obchod. Všetky tieto informácie sa získavajú z vášho účtu Google Merchant Center prostredníctvom informačného kanála produktov, ktorý poskytnete. Reklamná kampaň na nakupovanie produktov sa zobrazí v službe Nákupy Google, v obrázkoch, na partnerských weboch vo vyhľadávacej sieti a tiež úplne hore na stránke s výsledkami vyhľadávacieho nástroja.

Ako fungujú product shopping ads
Product Shopping Ads sú efektívne, pretože sa na stránske s výsledkami vyhľadávania zobrazujú úplne hore

Výhodou tejto formy Google Ads je, že sa položky zobrazujú v hornej časti výsledkov vyhľadávania.  Zákazníci si ich zvyknú prelistovať a napríklad podľa výhodnejšej ceny vybrať web, ktorý navštívia. Máte tak veľkú šancu, že to bude práve vaša firma. Reklama na nákup produktov je obzvlášť účinná pretože na ňu klikajú prevažne spotrebitelia, ktorí si chcú produkt v dohľadnej dobe aj kúpiť. Nevýhodou zasa je, že reklama na nákup produktov neumožňuje výber kľúčových slov. Google má ale veľmi dobré informačné kanály o typoch kľúčových slov, ktoré ľudia zadávajú pri vyhľadávaní produktov, preto sa netreba obávať, že budú vybrané nesprávne.

Showcase Shopping Ads pre propagáciu produktov rôzneho druhu

Vitrínová nákupná kampaň je typom nákupných reklám, ktoré predajcom umožňujú pridať informácie o niekoľkých súvisiacich produktoch. Vitrínová nákupná reklama sa líši od klasických nákupných reklám na produkty v tom, že zoskupuje určitý rozsah produktov, čo umožňuje propagovať produkty rôzneho druhu. Tieto typy reklám sa zobrazujú menej často ako reklamy na nákup produktov, ale umožňujú používateľom prehliadať produkty pred kliknutím a majú väčší dosah, pretože sa zobrazia používateľom, ktorí hľadajú menej konkrétne produkty.

Čo je vitrínová nákupná reklama
Showcase Shopping Ads sa zobrazujú užívateľom, ktorý vyhľadávajú všeobecné produkty.

Ich výhodou je, že sa zobrazia aj novým užívateľom, ktorí nehľadali priamo vašu značku, ale hľadali produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Práve preto je tento typ kampane vhodný aj pre začínajúce firmy. Ďalšou skvelou funkciou je, že môžete zobraziť súvisiace produkty, a tak sa môže potenciálny klient dostať od športovej bundy, ktorú hľadá, až k bežeckým okuliarom, ktoré ho možno zaujmú. 

Call-Only Ads získajte viac telefonátov z reklamy

Reklama na volanie sa zobrazuje na mobilných zariadeniach a umožňuje propagovať telefonické hovory. Tie možno nastaviť tak, aby fungovali len počas prevádzkových hodín. Keď používateľ klikne na reklamu, bude presmerovaný na možnosť okamžitého vytáčania telefónneho čísla konkrétnej firmy. Tieto typy reklám stále ponúkajú nadpisy a podnadpisy a podobajú sa na bežné textové reklamy. Kampaň sa však líši od rozšírenia o telefonické funkcie v tom, že sa spúšťa ako ich vlastné reklamy a vyzývajú používateľa, aby zavolal priamo do firmy, zatiaľ čo textové reklamy ho presmerujú na webovú stránku.

Kedy sa používa propagovanie telefonických hovorov
Keď používateľ klikne na reklamu na volanie, bude presmerovaný na možnosť okamžitého vytáčania telefónneho čísla vašej prevádzky.

Reklamy Google Ads iba na volanie obsahujú nasledujúce informácie:

 • obchodné meno,
 • telefónne číslo,
 • URL webovej stránky,
 • približne 80-znakové pole popisu.

Podľa Think with Google 60 % používateľov smartfónov v roku 2019 kontaktovalo firmu priamo pomocou výsledkov vyhľadávania, ako je napríklad možnosť „zavolajte kliknutím“. Môžete teda vidieť, aké dôležité sú hovory pre používateľov mobilných zariadení.

Google Local Search Ads – aby vás zákazníci jednoduchšie našli na mape

Kampane podľa miesta pomáhajú firmám poskytovať potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré potrebujú, aby sa rozhodli, kedy a ako navštívia ich predajne. Miestne kampane zjednodušujú celý proces, pretože vám umožňujú jednoducho propagovať vaše predajne v najväčších vlastníctvach Googlu vrátane vyhľadávacej siete Google Máp, YouTube a obsahovej siete Google. Stačí pridať niekoľko riadkov textu, rozpočet a podklady. Všetko ostatné sa optimalizuje tak, aby vás zákazníci našli. Keď používateľ hľadá konkrétnu službu v blízkosti svojej polohy, môžu sa mu zobraziť reklamy, ktoré zobrazujú vašu polohu na mape.

Propagovanie predajní na mapách
Ak používateľ hľadá konkrétnu službu vo svojom okolí, Google Locas Search Ads pretlača váš podnik na vrchné priečky vyhľadávania.

Pri vytváraní kampaní Google Ads máte veľa možností, takže si musíte nájsť čas a dôkladne si premyslieť aký je cieľ vášho podnikania a kde sa váš podnik na trhu práve nachádza. Podľa toho si zvolíte vhodnú Google kampaň. Nezabudnite, že kampane môžete kombinovať a práve tak môžete dosiahnuť ich najvyššiu efektivitu. Ak má vaša firma dostatočný budget a domnievate sa, že na dosahovanie marketingových cieľov by potrebovala všetky druhy marketingových kampaní, smelo sa do toho pustite a uvidíte, ktorá Google Ads kampaň bola najúčinnejšia.

Zdroje: 

9 Types of Google Ads – Which Is Right for You? 

About call ads – Google Ads Help

What are Google Showcase Shopping Ads? Setup and Optimization Guide

Google Shopping Ads: How to Use Them to Generate Sales and Revenue

Google Video Ads Explained: How to leverage them for eCommerce

Google Search & YouTube App Promotion Ads Launch Globally 

Dynamic Search Ads | Google Ads API 

How to Create a Google AdWords Image Ad

Responsive Search Ads Are Replacing Expanded Text Ads In Google Ads

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás