Vrámci online marketingu investujete pravdepodobne aj do sociálnych sietí, ktoré dnes ponúkajú skvelý priestor na zviditeľnenie vašej značky, produktov alebo služieb. V posledných rokoch sa často stretávam s nesprávnym nastavením očakávaní od správy sociálnych sietí ako Facebook alebo Instagram. V tomto blogu sa pokúsim priblížiť čo správa sociálnych sietí zahŕňa a aká je cena rôznych s tým súvisiacich služieb.

Cieľom správy sociálnych sietí je zvyšovanie povedomia vami ponúkaných služieb alebo produktov. Často sa kanály sociálnych sietí využívajú na retargeting v rámci cielenia reklamy, s cieľom pripomenúť sa potenciálnemu zákazníkovi. V prvom rade treba podotknúť, že užívatelia sociálnych sietí ich primárne nepoužívajú s cieľom nakupovať online. Tomu je potrebné prispôsobiť očakávania, čo nám investícia do nich môže priniesť. Na druhú stranu platí, ak o vás zákazník nevie, nikdy u vás nenakúpi. Tu sú sociálne siete Facebook a Instagram veľmi silné, lebo viete byť tkz. „na očiach,“ budovať značku online, osloviť práve vašu cieľovú skupinu s konkrétnou ponuku a prípadne sa aj pripomenúť, ak vašu webstránku / e-shop užívateľ navštívil.

Čo zahŕňa správa sociálnych sietí a aká je cena?

Služieb, ktoré môže vaša online marketingová agentúra poskytovať v tejto oblasti je viacero, ale pozor nie všetky sú pre sú potrebné aj pre vašeu firmu. Každý segment trhu a aj firma je iná, teda služby treba našiť každej firme na mieru vzhľadom na rozpočet, ciele, trhovú situáciu a aktivity konkurencie. Ak trh a konkurenciu nemáte zmapovanú, tak sú kľúčové prvé dve kritériá. Podľa nich si následne nastavíte stratégiu a pustíte sa do jej exekúcie. Nizšie spíšem zoznam služieb, ktoré v nej môžu byť zahrnuté.

Audit sociálnych sietí

Cieľom auditu je zistiť aktuálny stav, odhaliť slabé stránky a navrhnúť zlepšenia vo forme odporúčaní, ktoré následne marketingová agentúra môže aj zapracovať. Bez auditu je veľká šanca, že sa niektoré aktivity v rámci exekúcie budú robiť zbytočne alebo neefektívne. Väčšinou je audit jednorázový a naceňuje sa podľa rozsahu či ide len o audit obsahu a komunikácie alebo komplexný audit, kde sú zahrnuté aj reklamné kampane, potenciálne spolupráce s influencermi a iné možnosti. Ceny začínajú pri jednoduchom audite komunikácie od 200€ podľa rozsahu vašej komunikácie a auditovaného obdobia. Táto služba bez implementácie výsledkov do stratégie neprinesie zvýšenie predaja.

Analýza konkurencie a jej komunikácie cez sociálne siete

Odhaľte slabé a silné miesta vašej konukurencie a získajte nové nápady, ako zvýšiť kvalitu obsahu a naplánovať stratégiu na sociálnych sieťach. Analýza konkurencie je služba, ktorá vám dá odpovede a mala by byť odrazový mostík pre vašu stratégiu a tvorbu obsahového plánu. Na Facebooku jednoducho vidíte nielen obsah, základné nastavenia, ale aj reklamné kampane konkurencie. Ceny analýzy začína od 200€, ale všetko závisí od jej rozsahu. Výstupom by mal byť zoznam odporúčaní, prehľad komunikácie jednotlivých konkurentov aj s identifikovaním slabých a silných stránok. Táto služba zvyčajne tiež neprinesie zvýšenie obratu a je ju vhodné realizovať na začiatku.

Návrh stratégie, nastavenie sociálnych sietí a definovanie cieľových publík

Získané informácie je dobré pretaviť do komplexnej stratégie, nastaviť jednotlivé profily, definovať rozsah komunikácie, formáty príspevkov a zadefinovať cieľové publiká. Komplexná stratégia definuje to, čo plánujete robiť, a čo tým chcete dosiahnuť. Pre stanovené ciele si je dobré vymedziť indikátory, ktoré budete priebežne vyhodnocovať ako je predaj, interakcia alebo cena za konverziu. Stratégii sa je potrebné venovať v rámci dlhodobých cieľov a priebežne ju prispôsobiť na mesačnej alebo kvartálnej báze podľa reálnych výsledkov. Dobre definovaná stratégia dokáže priniesť svoje ovocie veľmi rýchlo. Už v priebehu dvoch mesiacov je cítiť, že niečo realizujete koncepčne a strategicky. Cena stratégie je jednorázová položka na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze, kde dôležitý je jej rozsah. Kvalitnejšie navrhnutý strategický koncept začína od 500€, ale predaj dokáže zvýšiť opäť len jej exekúcia.

Definovanie toho, čo idem propagovať a príprava podkladov pre reklamné kampane

Na začiatok je potrebné povedať, že ide o základnú súčasť marketingu. Zoznam produktov, top kategórií a propagačný plán je základným predpokladom pre úspech. Na základe toho si viete pripraviť lepšie texty k reklamným kampaniach a samotné reklamy. Okrem produktov samotných vás zaujímajú dva parametre a to marža a skladové zásoby. Nebudete predsa propagovať niečo, čo nemáte skladom. Potrebné pre vytvorenie príspevkov a grafických vizuálov sú podklady ako produktové fotky. Ideálne ak máte autentické fotky z fotenia, ktoré majú pri komunikácie cez sociálne siete väčší úspech. Okrem produktov je potrebné pripraviť špeciálne ponuky a akcie, ktoré potenciálnych zákazníkov zaujmú, prípadné ich dostanú na vašu webstránku alebo internetový obchod.  Cena za prípravu propagačného plánu začína od 200€. Jeho príprava je závislá od klienta a podkladov, ktoré má k dispozícii.

Príprava grafiky a kreatívy

Ešte predtým, ako sa pustíte do obsahového plánu, je potrebné premyslieť si, ako budú jednotlivé formáty príspevkov a reklamné kampane vyzerať. Vizuálna identita sa zvyčajne mení podľa sezóny, ale pre niektoré segmenty vie byť viac menej identická celoročne. Samozrejme ideálne je, ak sa vizualita mierne obmieňa, aby ste vašich sledovateľov neunudili. S vizuálnym konceptom komunikácie by mali byť totožné aj reklamné kampane. Cena za vytvorenie kreatívy a vizuálne prevedenie jednotlivých príspevkov je závislá od rozsahu. Začína od 300€ a väčšinou je tvorená na začiatku spolupráce, ak už máte zadefinovanú stratégiu a propagácie.

Príprava komunikácie a obsahového plánu

Počet typov príspevkov a množstvo publikovaných príspevkov v rámci obsahového plánu je závislé od segmentu, rozsahu komunikácie a jej cieľov. Komunikácia by nemala obsahovať iba komerčné posolstvá ale mala by vaše publikum zaujať, zabaviť, upútať aby s vašou stránkou vytvárali interakciu. Optimálny počet príspevkov je individuálna metrika, ale malo by to dostatočne nato, aby sme dokázali udržiavať organický dosah vašich príspevkov, oslovili vaše publikum a dosiahli vaše ciele. Ak komunikujete jeden príspevkov týždenne môže to stačiť, ale optimumálne minimum je 20 – 40 príspevkov pre Instagram a Facebook, ak chcete budovať svoje meno. Viac príspevkov znamená aj väčší organický zásah a možnosť komunikovať rôzne posolstvá. Súčasťou je vytvorenie vizuálov a textov pre príspevky, komunikácia s prípadnými influencermi, príprava odkazov a nasadenie reklamných kampaní. Správa zahŕňa priebežnú kontrolu výsledkov jednotlivých príspevkov. Súčasťou môže byť aj podpora v podobe komentárov s cieľom zvýšiť interakciu.

Väčšinou je vhodné, ak si komunikáciu so zákazníkmi zastrešuje klient sám, pretože zákazníci sa v správach pýtajú zväčša konkrétne otázku ohľadom produktov, služieb či ich objednávky. Cena služby sa pohybuje v minime od 300€ alebo v cene za príspevok od 15€ – 50€. Pri správnom nastavení komunikácie  vidíte výsledky vo forme zvýšenej interakcie pod príspevkami, zvýšenej návštevnosti na webstránke a pri rozumnom konverznom pomere aj zvýšením predaja. Okrem priamej návštevnosti sa vám môže budovaním povedomia a značky online zvýšiť aj počet vyhľadávaní vašej značky a s ňou súvisiacich produktov vo vyhľadávačoch ako je Google. Inšpirujte sa v našej prípadovej štúdii.

Reklamné kampane pre Facebook a Instagram

Ak investujete do stratégie, tvorby obsahového plánu a manažmentu sociálnych sietí, je vhodné príspevky podporiť reklamou, ktorá je cielená na nastavené vhodné publiká, ktoré by tento obsah mohol zaujímať. Všetko cielite v podľa typu kampane s cieľom získať na vašej časovej osi s príspevkami čo najlepšiu interakciu. Optimálna cena za interakciu by sa mala pohybovať od merítku 0,001€ do 0,09€. Ak robíte príspevky zamerané na predaj zaujíma vás cena za kliknutie a cena za konverziu. Cieľom je optimalizovať reklamy na čo najefektívnejšie čísla. Cenovo sa správa reklamy pohybuje od 100€, ak ide o podporu príspevkov, pre zvyšovanie efektivity kampaní je potrebné venovať sa tomu mesačne aj 10 a viac hodín plus rozpočet pre reklamy na Facebook a Instagrame. Efektivita sa dá merať v rámci retargeting kampaní cez metriky ako ROAS alebo CPS.

Influenceri, PR a blog

Budovanie sociálnych sietí ide ruka v ruke s kvalitný obsahom a tvorením povedomia o značke aj cez iné kanály. Prezentujte v médiách, využívajte spolupráce s influencermi cez ich profily, prispievajte na váš blog (prípade vlog), ktorý samozrejme zdieľajte cez tieto kanály. Tieto aktivity je potrebné zaradiť už pri tvorbe stratégie a zmysluplne ich využiť vo váš prospech. Hlavne nerobiť veci „náhodne-závodne,“ ale pekne podľa stanoveného plánu.

Ďalšie možnosti a aktivity v rámci správy sociálnych sietí

Okrem aktiviít, ktoré tvoria základ komunikácie pre sociálne siete je dôležité vyhodnocovať výsledky práce, kde sa zameriavate na stanovené ciele a KPI. To môže mať výstup vo forme jednoduchého prehľadu alebo podorbného výstupu. Pri nižšom rozpočte nevenujte tejto časti veľkú pozornosť a investujte ho niekde inde. Ku všetkým aktivitám súvisiacim so správou sociálnych sietí vzniká určití miera komunikácie pri schvaľovaní návrhov medzi agentúrou a klientom. Nezabúdajte na to, že pre obe strany je najdôležitejšie, aby bola komunikácia pripravená načas na základe včasne dodaných podkladov.

Na záver už len spomenúť, že nie všetky tieto služby vo fašej fáze podnikania online využijete a preto je potrebné vybrať len tie, ktoré vám pomôžu rásť. Jednoduché komunikácie sa dajú mesačne realizovať už od niekoľko stoviek. Ak ste veľký e-shop alebo firma, čo to myslí vážne oplatí sa do sociálnych sietí investovať, kým cena za výsledky je super. Ak sa chcete o tom ako spravovať sociálne siete dozvedieť viac, tak vám odporúčam navštíviť naše marketingové školenia. V ponuke máme základy správy sociálnych sietí, ale aj reklamných kampaní pre Facebook a Instagram. Vieme vám pripraviť aj školenie na mieru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *