Ako tvoriť grafiku a vizuály pre sociálne siete

Madviso Madviso

Spoločnosť, ktorá chce zvýšiť povedomie o svojej značke a rozšíriť základňu zákazníkov, na to môže využiť sociálne siete, ktoré sú skvelým nástrojom na generovanie angažovanosti. Problém je ale v tom, že konzumenti sociálnych sietí sú denne zavalení príbehmi, aktualizáciami a výzvami k akcii. Používatelia sú presýtení a manažéri sociálnych sietí majú problém svoj obsah odlíšiť od ostatných a upútať. Čo sa v takejto situácii dá robiť? Zaujať vizuálmi.

Na sociálnych sieťach je nevyhnutné využívať pútavú vizuálnu komunikáciu. Vizuály majú silu zaujať, odlíšiť sa a získať si pozornosť. Ak príspevok na sieti Facebook obsahuje obrázok alebo fotku, počet interakcií je trojnásobný. V prípade príspevku na sieti Twitter je interakcií viac ako dvojnásobok. Tieto výsledky sú prezentované v štúdii od OKDork a BuzzSumo, v ktorej autori analyzovali 100 miliónov príspevkov.

Podiel zdieľaní článku s obrázkom a bez obrázka
Pridanie aspoň jedného obrázka do článku viac ako zdvojnásobí jeho zdieľanie.

Ak ste sa rozhodli do komunikácie na sociálnych sieťach zapojiť viac vizuálov, je to iba prvý krok. Ozajstnou výzvou je zaujať cieľové publikum a zároveň zvýšiť povedomie a dôveru v značku. To si vyžaduje jasnú strategickú víziu a aspoň základy z oblasti grafického dizajnu.

Základné princípy dizajnu pre účinné vizuály

Čitateľnosť

Tento princíp by mal byť pre každého samozrejmosťou. Pri príprave vizuálov je nutné uistiť sa, že text je dostatočne čitateľný. Existuje množstvo krásnych fontov, no vždy musíme brať do úvahy ich čitateľnosť a použitie.

Facebook na mobilnom zariadení
Až 78% používateľov Facebooku navštívilo platformu výhradne z mobilného zariadenia.

Pri príprave vizuálneho obsahu pre sociálne siete by sme mali myslieť aj na to, že väčšina používateľov ich navštevuje primárne z mobilných zariadení – až 78 % používateľov v apríli navštívilo Facebook iba z mobilu. Z toho vyplýva, že väčšinu vizuálov uvidia zákazníci na malej obrazovke. Je preto lepšie písmo zväčšiť, akoby nemalo byť vôbec čitateľné.

Príspevok na facebooku
Dajte si záležať na dobrej čitateľnosti textu vo vizuáloch.

Náš tip: Čitateľnosť textu vo vizuáli môžete zvýšiť aj zvolením správnych farieb. Tu hrá dôležitú úlohu kontrast – vyhýbajte sa farebným kombináciám, ktoré nie sú dostatočne kontrastné. Pri použití málo kontrastných farieb sa môže stať, že farby spolu spôsobia vizuálne vibrácie – budú sa navzájom prelínať. Kontrast farieb si môžete jednoducho otestovať tak, že obrázok prevediete do odtieňov šedej. Na prevedenom obrázku uvidíte, či sú šedé odtiene od seba dostatočne odlíšené.

Kontrast farieb
Farebné kombinácie s výrazným kontrastom sú najviac čitateľné.

Hierarchia

Vizuálna hierarchia je dôležitá na ilustrovanie dôležitosti informácií. Na to sa používajú štylistické prvky ako farba, typ a umiestnenie. Podobne ako interpunkcia a syntax, poskytuje hierarchia poriadok a pomáha recipientom rýchlejšie porozumieť informáciám. V konečnom dôsledku zlepšuje celkovú komunikáciu. Pri vytváraní grafiky by sme mali myslieť aj na to, že väčšina ľudí číta zhora nadol – západné kultúry prirodzene čítajú zľava doprava. Dôležité je tiež vedieť, že silné vizuálne podnety – výrazné písmo a farba – môžu vyvolať pocit napätia.

Príklad nezvládnutej hierarchie vo vizuáli
Zákazníka by mala primárne upútať najdôležitejšia informácia a význam posolstva.

 

Najdôležitejšia informácia zaujme ako prvá
Ak si nie sme istý tým, ako informácie hierarchicky usporiadať, môžeme sa spoliehať na jednoduchosť a minimalizmus.

Farba

Farba je dôležitý nástroj na vytváranie kontrastu a rovnováhy. Určité odtiene farieb alebo ich kombinácie ovplyvňujú vnímanie – napríklad farby v žltom a červenom spektre môžu stimulovať radosť a energiu, zatiaľ čo farby v modrom môžu sprostredkovať pokoj a dôveryhodnosť. Každá farba má svoj psychologický význam a tiež význam, ktorý sa jej pripisuje v určitom kontexte – napríklad v marketingu. Pred vytváraním grafiky je dobré  zamyslieť sa nad tým, aký pocit chceme farbou vyvolať.

Príspevok na facebooku
Príspevok s výraznou farbou, ktorá vyvoláva pozitívne pocity.

Typografia

Podobne ako farba, aj typografia sprostredkuje náladu správy – dodáva slovám tón a váhu. Niektoré posolstvá majú humornejší charakter – pri tých si môžeme dovoliť zvoliť veselšie, hravé písmo. Iné si vyžadujú neutrálny tón – pri tých nespravíte chybu, ak siahnete po klasike. Písma môžete aj kombinovať, no odporúča sa naraz použiť maximálne 3 druhy písma. Nie všetky typy je vhodné spolu kombinovať.

Reklama na facebooku
Pri práci s textom je vhodné používať rôzne rezy a veľkosti písma, a treba zohľadniť aj hierarchiu informácií.

Náš tip: Stránky, na ktorých sa dajú získať fonty, často obsahujú odporúčané možnosti kombinácií – napríklad Google Fonts vám pri každom písme radí, s akým iným ho môžete kombinovať.

Kontext

Pri tvorbe vizuálu je nesmierne dôležité myslieť na kontext, v ktorom bude pôsobiť. Každá sociálna sieť má určité preferencie, ktorým musíme vizuál prispôsobiť – jedná sa napríklad o veľkosť a typ súboru. V rámci kontextu sa musíme zamyslieť aj nad tým, či okrem upútania pozornosti vizuál ponúka zákazníkom aj nejakú hodnotu. V štúdii od New York Times Customer Insight Group výskumníci zistili, že existujú dôvody, kvôli ktorým ľudia zdieľajú obsah na sociálnych sieťach, a zatriedili ich do piatich okruhov:

 • prinášanie cenného, náučného a zábavného obsahu do života ľudí,
 • definovanie sa,
 • rozvíjanie a vyživovanie vzťahov,
 • sebanaplnenie,
 • rezonácia s témami, v ktoré veríme.

Identita značky a komunikácia na sociálnych sieťach

Výhodou príspevkov na sociálnych sieťach je, že nimi môžeme posilniť a rozšíriť povedomie o značke. Konzistentnosť je základným stavebným kameňom značky. Na to, aby zákazníci začali rozoznávať značku, je potrebných päť až sedem impresii. Z toho vyplýva, že je dôležité a nevyhnutné opakovať jej kľúčové elementy – logo, farba, písmo. Ak značka pôsobí súdržne a konzistentne, zákazníci si ju v mysli dokážu jasnejšie vybaviť a rozpoznať ju. V prípade, že grafický výstup vyzerá zakaždým inak a neobsahuje základné elementy, stratí sa efekt budovania značky prostredníctvom sociálnych sietí.

Meta odporúčania pre Facebook a Instagram vizuály

Na záver vám predstavíme odporúčania pre prácu s obrázkami od samotného Facebooku:

 • pre každé umiestnenie použite odporúčaný pomer strán (1:1, 16:9 atď.)
 • používajte obrázky s vysokým rozlíšením
 • ukážte svoj produkt alebo značku  – najlepšie spravíte, ak do vizuálu pridáte aj logo
 • vyhnite sa nadmernému použitiu textu
 • zamerajte sa na význam posolstva
 • reklamu si pozrite v takej forme, v akej ju uvidí vaše publikum – môžete na to využiť napríklad Creator Studio, ktoré vám ponúka možnosť „preview post“

Nezabudnite si skontrolovať aj rozmery svojich príspevkov. Len čo budete pripravení svoje príspevky propagovať, zamerajte sa na časté chyby pri správe reklám na sociálnych sieťach. Vyhnúť sa im môžete celkom jednoducho.https://madviso.sk/chyby-pri-sprave-reklam-na-socialnych-sietach/

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás