Ako využiť potenciál AI v marketingovej praxi

Madviso Madviso

AI (Artificial Intelligence), na Slovensku známa aj ako umelá inteligencia, sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom pre marketingové tímy. AI marketing je veľkým priekopníkom v rámci efektivity a pokroku v marketingovej sfére. Ako využiť jej potenciál a čo všetko nám umelá inteligencia v oblasti marketingu prináša si prečítate v našom článku.

AI tu s nami nie je tak krátko, ako si myslíme. Zásadný pokrok v oblasti deep learning sa udial v roku 2012, keď sa v rámci súťaže v rozpoznávaní obrázkov ImageNet Competition využil konvolučný neurónový systém AlexNet. Nasledovala éra cloudových technológií, masový nárast dostupnosti dát a výkonnejších hardvérových riešení, čo spolu umožnilo rýchly rozvoj umelej inteligencie a jej využívanie v nezvyklom množstve aplikačných sfér až po súčasnosť.

ChatGPT je jednou z najznámejších platforiem, ktoré sa v súčasnosti s pojmom umelá inteligencia skloňujú. Je to generatívna platforma, ktorá bola spustená v novembri 2022 a vyvolala vlnu nových užívateľov. Dokonca sa predpokladá, že do roku 2030, bude 45 % celkovej globálnej ekonomiky riadenej prostredníctvom AI marketingu.

AI marketing môže zvýšiť prevádzkovú efektivitu aj zákaznícku spokojnosť
Čo je AI marketing a kde sa využíva?

Akú rolu má AI v marketingu

AI marketing je proces, kedy organizácie (spoločnosti, firmy) využívajú AI technológie na to, aby dokázali poskytnúť čo najpresnejší vhľad do cesty zákazníka a zautomatizovali dôležité marketingové rozhodnutia. Vďaka AI je možné zvýšiť nielen prevádzkovú efektivitu, ale zlepšiť aj zákaznícke skúsenosti prostredníctvom AI platforiem, vďaka ktorým vedia marketingové tímy lepšie porozumieť svojej cieľovej skupine.

AI sa často využíva v digitálnom marketingu, kde hrá rýchlosť veľkú rolu. Prostredníctvom údajov o zákazníkoch sa AI dokáže naučiť, ako samostatne a správne so zákazníkmi komunikovať. Jej profesionálna a samostatná práca zaručuje maximálnu efektivitu v marketingovej praxi. Vďaka AI sú spoločnosti schopné byť oproti svojej konkurencii ďaleko napred a byť stále pripravení na časté zmeny v marketingovom prostredí.

S neustále meniacim sa trhom a marketingovým prostredím, súvisia aj trendy, ktoré so sebou každý rok prináša. Aké trendy môžeme očakávať v roku 2024 v oblasti marketingu, sa môžeš dozvedieť prostredníctvom článku Marketingové trendy, ktoré budú dominovať v roku 2024.

Spôsoby využitia AI v marketingu

Umelá inteligencia pomáha dosahovať marketingové ciele v rôznych sférach marketingu. AI technológie sa uplatňujú od Content Marketing-u až po Customer Service. Jej využití v tejto oblasti je naozaj mnoho, ale ako je momentálne AI využívaná najčastejšie?

Generovanie obsahu

Využitie generatívnej AI platformy pri tvorbe obsahu môže marketérom veľmi uľahčiť prácu. Dokáže ušetriť množstvo času, tým pádom aj finančných nákladov a v konečnom dôsledku aj zvýšiť efektivitu práce marketingového tímu. Týka sa to tvorby contentu na blog, rôznych textových materiálov, titulkov, e-mailov, tvorby kreatívy, získania mnohých inšpirácií či nápadov a iné.

Čo tiež súvisí s tvorbou obsahu, sú kľúčové slová, tzv. keywords, ktoré zvyšujú účinnosť textových materiálov – popisov či iných textových príspevkov. Platformy s AI technológiami vedia identifikovať kľúčové slová, ktoré následne pomáhajú vytvoriť presvedčivejšie a účinnejšie texty a popisy v digitále.

Segmentácia publika efektívnejšie s AI

Pre lepšie a efektívnejšie zacielenie marketingového úsilia, vie AI pomôcť aj so segmentáciou zákazníkov podľa rôznych kritérií (podľa záujmov, správania, vlastností a pod.). Zacielenie na zákazníkov, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť kúpyschopnosti produktu, vedie k ich silnejšiemu zapojeniu a v konečnom dôsledku aj k zlepšeniu návratnosti investícií a efektivity cielenia reklamy.

Pri hľadaní vhodných potenciálnych zákazníkov pri kampaniach s cielením na rôzne publiká sa využívajú dáta, machine learning, ktorý AI používa k postupnému učeniu. Preto platí, že ak chceme mať efektívnejší marketing a cielenie platených reklamných online kampaní, tak potrebujeme, aby kampane bežali dlhodobo, pravidelne, mali dostatok dát, prepojenie a zber dát nielen na platforme, kde reklamné kampane spravujeme, ale na na webovej stránke a e-shope.

Nákup programatickej reklamy cez rôzne platformy funguje efektívnejšie

Vďaka umelej inteligencii je proces automatického nákupu priestoru a umiestňovanie reklám na web a aplikácie, vykonávaný rafinovanejšie. Zákazníkom sú vďaka AI zobrazované relevantnejšie reklamy, ktoré majú následne vyššiu mieru konverzií. Programatická reklama je totiž vytvorená na základe histórie zákazníkov, preferencií a kontextu.

SEO a umelá inteligencia

Umelá inteligencia dokáže pomôcť SEO špecialistom pre realizácii SEO stratégie pre webové stránky a e-shopy. Môže pomôcť vytvoriť a optimalizovať obsah pre web, aby čo najviac vyhovoval novým štandardom, zvýšil jej hodnotenie, pozíciu. Výhoda je, že vie automatizovať veľa procesov, napríklad v prepojení na Google Sheets, generovať kľúčové slová rýchlejšie a efektívnejšie, pridávať možnosti aj na strane generovania variácií textov, porovnávať konkurenčné webstránky a navrhovať odporúčania iné funkcie, ktorými špecialista za menej času spraví viac činností.

E-commerce vo svete AI

V rámci e-commerce sa technológie AI využívajú stále viac. Pomáhajú pochopiť zákaznícke potreby a nákupné správanie, automatizovať úlohy, procesy a zjednodušovať pracovné postupy – automatizácia procesov sú ako správa inventáru, objednávok či reklamných kampaní či predikcia ďalších trendov v predaji. Okrem toho dokáže AI zákazníkom personalizovať ich nákupný zážitok tým, že im ponúkne produkty relevantné k ich preferenciám a minulým nákupom na webe. Návštevníkom webu môžu prompte odpovedať a sprevádzať ich cestu na stránke chatboty či virtuálni asistenti.

V e-commerce sa uplatní AI aj pri analýze sentimentu spotrebiteľov, vďaka ktorej vie firma napríklad efektívnejšie rozhodovať o ďalšom vývoji produktu či marketingových stratégiách. Podobne to je aj pri prediktívnej analytike, ktorá dokáže určiť budúce trendy v nákupe, a tým pádom môže zjednodušiť mnohé obchodno-strategické rozhodnutia.

Real-time personalizácia

Personalizácia obsahu na web stránkach, sociálnych sieťach či prostredníctvom e-mailu, na základe zistených preferencií zákazníka. Takto je možné zákazníka viesť k určitej akcii – ku kúpe produktu, ku kliknutiu na link, prihláseniu sa k odberu a pod.

Dátová analytika a zber dát s AI

Veľmi dôležitá časť marketingovej práce – zber a triedenie dát z výsledkov kampaní či iného marketingového úsilia, môže tiež vykonávať AI a nahradiť tak manuálnu prácu napr. zamestnanca. Vďaka umelej inteligencii, ktorá dokáže zozbierať dáta obsahujúce insight-y z naozaj rôznych pohľadov týkajúcich sa zákazníkov, môže firma či značka nielen zvýšiť úroveň svojho Customer Service, ale uľahčiť si mnohé strategické rozhodnutia (napríklad ohľadom smerovania investícií) či zostať v kurze najnovších trendov na trhu.

Zákaznícke služby

V rámci tzv. Customer Service, je prínosné využívať, momentálne veľmi obľúbených, AI chatbotov, ktorí dokážu zákazníkom efektívne pomôcť na ich nákupnej ceste. AI chatboty, ktoré sú trénované, vedia zákazníkovi promptne pomôcť. V akejkoľvek časti jeho nákupnej cesty dokážu pomôcť, odpovedať, vyriešiť niektoré problémy dopytujúceho sa zákazníka. Tým, že takáto pomoc zákazníkovi dokáže byť rýchla a dostupná, zvyšuje nielen efektivitu práce, ale aj mieru spokojnosti zákazníkov.

AI pomáha dosahovať marketingové ciele v rôznych sférach marketingu
Aké sú spôsoby využitia AI v marketingovej praxi?

AI riešenia a technológie využívané v praxi

Strojové učenie alebo Machine Learning v marketingových platformách

Strojové učenie alebo Machine learning (ML) s počítačovými algoritmami sú schopné vylepšovať marketingové kampane v digitálnom prostredí. Robia to automaticky na základe minulých skúseností – skúmajú nové dáta v kontexte starých, no stále relevantných dát o kampani, ktoré informujú o tom, čo v rámci nej bolo prínosné a funkčné, a čo naopak nie. Machine Learning je s nami dlhšie, ale až teraz po jeho implementácii do rôznych reklamných platforiem má čoraz silnejšiu pozíciu v marketingu a pri tvorbe obsahu online.

Big Data a Analytics

Big Data alebo prílev „veľkých dát”, ku ktorému došlo po vzniku digitálnych médií, postupne videlo k presýteniu údajmi. AI je v tomto prípade prínosná ako analyzátor veľkého objemu zbieraných dát, ktoré následne triedi, filtruje relevantné dáta a odporúča najlepšie prvky pre budúce kampane. Toto všetko dokáže UI vykonávať vo veľkej rýchlosti a nahradí tak marketérov, ktorí dumali nad tým, ktorými dátami je potrebné sa zaoberať.

V rámci Big Data je nápomocným nástrojom aj NER (named entity recognition), ktorý dokáže identifikovať vo veľkom objeme dát entity ako sú dôležití ľudia, miesta, veci – CEOs, celebrity, lokácie, meny a pod. Identifikácia je funkčná aj pri nesprávnom pravopise.

Natural language processing (NLP) a natural language generation (NLG)

V preklade „spracovanie prirodzeného jazyka” znamená, že tento AI nástroj vie porozumieť dátam zo sociálnych sietí, pretože algoritmy sú kódované na tzv. social listening. Sémanticky aj kontextovo chápe tieto údaje, pričom kombinuje lexikálne a štylistické metódy, ktoré sú založené na pravidlách. Skúma tak príspevky, správy, recenzie, komentáre a filtruje z nich tie najdôležitejšie informácie.

Kódované algoritmy NLP na social listening, vedia interpretovať aj dáta, ktoré sú v hovorovom štýle, emotikony, skratky, hashtagy, prepínače kódov či výpovede s pravopisnými chybami. Nástroj NLG potom dokáže vytvoriť aj funkčné „copy” pre post, odpoveď zákazníkovi a pod.

V rámci NLP je veľmi dôležitá ja technológia sémantického vyhľadávania – algoritmy, ktoré dokážu porozumieť zámeru určitej frázy či lexikálneho reťazca bez závislosti od kľúčových slov, nakoľko relevantné „keywords” extrahujú a následne kategorizujú do sémantických zhlukov.

Sentiment analysis alebo aj meranie emócií s umelou inteligenciou

Tieto algoritmy sa zameriavajú na „meranie emócií” zákazníkov na základe dát zo spätnej väzby – dát získaných na základe social listening-u, pod ktoré spadajú odpovede na prieskumy, recenzie, správy. Merajú emócie v každom aspekte, ktoré extrahujú zo získaných dát a následne im priraďujú skóre polarity v rozsahu -1 až +1, pričom neutrálne výpovede sú označované nulou. Tento nástroj pomáha s efektívnou interpretáciou výpovedí zákazníkov, vyhodnocovaním obsahu na sociálnych médiách či zlepšovaním brand managementu a pod.

Marketingové platormy a nástroje AI

Existujú centrálne platformy s technológiami AI, ktoré slúžia na správu veľkého objemu získaných dát. Vďaka nej je možné získať relevantné insighty a informácie o cieľovej skupine, na základe ktorých je možné sa marketingovo rozhodovať tak, aby bola cieľovka čo najefektívnejšie oslovená. Nástroje v marketingu pomáhajú v širokej časti marketingových činností, a to pri:

Vďaka AI je možné robiť rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia
Aké sú výhody a výzvy používania AI?

Výhody a nástrahy používania umelej inteligencie

Medzi benefity používanie AI v marketingovej praxi patria:

  • rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia,
  • lepšia návratnosť investícií v marketingových aktivitách,
  • presnejšie meranie KPI – aké KPI môžete sledovať pri predaji a marketingu sa dozviete v tomto článku,
  • širšie možnosti riadenia vzťahov so zákazníkmi,
  • relevantnejšie poznatky z dát o zákazníkoch.

Medzi výzvy používania AI v praxi patria:

  • zabezpečenie tréningových riešení AI,
  • potrebné zabezpečenie kvalitných a presných údajov pre tréning AI,
  • dodržiavanie zákonov o ochrane osobných údajov (správne nasadenie AI na marketingové účely).

Konkrétne využitie AI v marketingovej praxi

Netflix

Spoločnosť Netflix, v súčasnosti jedna z vedúcich streamovacích internetových platforiem, výrazne investuje do strojového učenia (machine learning-u), ktoré poháňa ich tzv. recommendation algoritmy, vďaka čomu môžu denno-denne vytvárať členom platformy detailne personalizovaný zákaznícky zážitok.

Okrem tejto známej personalizácie odporúčaného obsahu svojim zákazníkom, môže spoločnosť vďaka strojovému učeniu napríklad formovať katalóg filmov a relácii tak, aby bol ich obsah úspešný. Tiež ho aplikujú aj pri optimalizácii produkcie svojich originálnych filmov a v mnohých iných oblastiach v rámci spoločnosti Netflix.

Sephora Virtual Artist

AI využíva spoločne s AR (augmented reality) aj reťazec kozmetických obchodov – Sephora. Technológia AI je použitá v ich funkcii Sephora Virtual Artist, ktorá je dostupná v Sephora aplikácii či niektorých vybraných predajniach už od roku 2016.

Pomocou nej si môžu zákazníci digitálne vyskúšať rôzne make-up produkty vďaka rozšírenej realite a následne nájsť ten správny odtieň výrobku pre ich tón pleti s funkciou Color Match. V súčasnosti sa týmto smerom uberá už niekoľko módnych či kozmetických značiek a spoločností, aby svojim zákazníkom uľahčili výber produktov a podporili napríklad aj online nákup vo svojom e-shope.

Starbucks

Spoločnosť Starbucks vie spomedzi ostatných spoločností v potravinárskom a nápojovom priemysle, veľmi dobre používať silu dát a ich analýzu v rámci digitálneho marketingu. Napríklad, nakoľko na základe analýzy údajov zistili, že ich cieľovka si značku Starbucks spája v pozitívnom zmysle s používaním mobilných aplikácií, rozhodli sa pre zavedenie funkcie mobilnej aplikácie – My Starbucks Barista.

My Starbucks Barista dokáže pochopiť a zapamätať si individuálne požiadavky a preferencie zákazníka a tiež personalizovať odporúčania na základe predošlých nákupov. Ako prídavok, spoločnosť spustila aj personalizovanú kampaň v rámci mobilných zariadení ponúkajúcu prispôsobené ponuky. A výsledok? 35 %-ný nárast používania aplikácie a 15 %-né zvýšenie predaja vďaka využitiu AI a analýzy údajov.

Záver

Svet a spoločnosť podliehajú často dynamickému vývoju, ktorého súčasťou je aj vývoj a aplikovanie nových technológií, ktoré uľahčujú, zefektívňujú a vedú k prosperite vo viacerých verejných sférach modernej spoločnosti. Vynález umelej inteligencie predurčil v mnohých sférach extrémny digitálny pokrok, čo sa týka aj oblasti marketingu. Netreba sa jej však obávať, no naopak pokúsiť sa využiť jej širokospektrálne možnosti vo svoj prospech a vytvoriť si z nej partnera, s ktorým je možné nielen zefektívniť, ale aj vylepšiť a zmodernizovať rôzne marketingové aktivity.

Zdroje:
https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/ai-markeitng
https://hbr.org/2021/07/how-to-design-an-ai-marketing-strategy
https://sproutsocial.com/insights/ai-marketing/
https://www.ibm.com/blog/ai-in-marketing/
https://research.netflix.com/research-area/machine-learning
https://www.techrepublic.com/article/how-sephora-is-leveraging-ar-and-ai-to-transform-retail-and-help-customers-buy-cosmetics/
https://www.linkedin.com/pulse/starbucks-power-ai-marketing-anton-osipov

BLOG

Podobné články

Kontakt

Zaujali vás naše služby?

Máte otázky, záujem o úvodnú konzultáciu či cenovú ponuku? Radi vás privítame u nás v kancelárii na Leškove 8, alebo si dohodneme stretnutie online.

Prvá konzultácia je zadarmo.

Kontaktujte nás